Skocz do zawartości

CKU

Members
 • Liczba zawartości

  8
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez CKU

 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci liderów branży! Niemiecko-polskie studia MBA „Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym” • dla absolwentów studiów wyższych, nie posiadających przygotowania kierunkowego • zajęcia w języku polskim • zajęcia prowadzone przez praktyków z branży rolno-spożywczej • nowoczesne treści kształcenia, wynikające z analizy aktualnych uwarunkowań gospodarczych, prawnych, technologicznych oraz skuteczne metody nauczania, m.in.: gry kierownicze, analizy przypadków, warsztaty, możliwość realizacji study trips do ośrodków niemieckich i polskich oraz wyjazdu na praktykę do Bawarii • sprawdzony program nauczania, sygnowany przez Hochschule Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, plasujący się w pierwszej dziesiątce najlepszych międzynarodowych kursów MBA w Niemczech • najtańsza oferta na rynku specjalistycznych studiów MBA • sieć branżowych kontaktów biznesowych – zrzeszonych wokół HSWT Triesdorf (w tym absolwentów studiów MBA wg wzorca z HSWT z 18 uczelni europejskich i azjatyckich) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (realizatora międzynarodowych programów skupiających biznes i naukę, m.in. KIC Climate, KIC Food4Future, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia) • dla pierwszych 10 kandydatów: 5 h bezpłatnej specjalistycznej usługi consultingowej z szeroko pojętej tematyki i praktyki rolno-spożywczej! Więcej informacji na: http://www.mba.up.wroc.pl/ Zadzwoń lub napisz i zapytaj o szczegóły: Natalia Marchut, Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, tel. 71 320 10 00, e-mail: natalia.marchut@up.wroc.pl
 2. Zapraszamy Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I- go i II- go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczelni krajowych i zagranicznych. Mile widziane są osoby aktywne w rolnictwie i jego otoczeniu, będące absolwentami uczelni nierolniczych, chcące zdobyć i poszerzyć specjalistyczną wiedzę z zakresu realizacji przedsięwzięć w branży żywnościowej, organizacji i zarządzania podmiotami sektora rolno-spożywczego. Studia podyplomowe MBA przeznaczone są dla: osób piastujących kierownicze stanowiska w sektorze prywatnym i publicznym, właścicieli i kierowników gospodarstw rolnych, osób, które w przyszłości zamierzają się ubiegać się o stanowiska kierownicze. Program: – Business Management – Ekonomika i organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej – Informatyka ekonomiczna z elementami statystyki – Doradztwo w agrobiznesie – Formy kooperacji w sektorze rolno – spożywczym – Bankowość – Zarządzanie i controlling w agrobiznesie – Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – Zarządzanie gospodarstwem rolnym – Metody ilościowe w agrobiznesie – Doradztwo w technice rolniczej – Polityka rolna – Marketing strategiczny w gospodarce żywnościowej – Marketing międzynarodowy – Rachunkowość – Systemy zarządzania jakością – Agribusiness – Zarządzanie projektami w gospodarce żywnościowej – Polityka regionalna – Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego – Odnawialne źródła energii – Zarządzanie agrobiznesem w warunkach globalizacji – Praca dyplomowa
 3. Ostanie wolne miejsca (2 miejsca) na studiach MBA "Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym" Zapraszamy! UP Wrocław
 4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII i GOSPODARKA ODPADAMI O studiach: - nowoczesny program napisany przy udziale praktyków, dostosowany do wymogów rynku pracy i pracodawców, - łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną - wykładowcy z długoletnim doświadczeniem w branży OŹEiGO, - dają możliwość wymiany doświadczeń i opinii oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych, - otwierają przed absolwentem perspektywę awansu lub zmiany pracy. Celem oferowanych studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie: - kierunków rozwoju oraz strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii i odpadów dla celów energetycznych w energetyce rozproszonej, - lokalnych uwarunkowań oraz aspektów prawnych, środowiskowych i ekonomicznych dotyczących odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami, - identyfikacji i klasyfikacji odpadów, a także zasad postępowania z odpadami oraz możliwościami ich właściwego zagospodarowania. Absolwent jest przygotowany do: - pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się branżą OŹEiGO oraz w administracji rządowej, samorządowej i szkolnictwie, - określenia potencjału i tworzenia analiz oraz możliwości zastosowania wybranych odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, - opracowania koncepcji lokalnego centrum energetycznego oraz oceny wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko, - rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych związanych z identyfikacją i klasyfikacją odpadów oraz opracowywania koncepcji ich zagospodarowania z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Więcej informacji na stronie: http://www.wpt.up.wroc.pl/?page_id=75
 5. Po raz drugi na a Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ruszyła rekrutacja na podyplomowe studia z zakresu „Technologii winiarstwa”. Program studiów podyplomowych: „Technologia winiarstwa” uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych z technologią produkcji wina i uprawą winorośli. Studia podyplomowe z zakresu Technologii winiarstwa skierowane są do słuchaczy chcących dogłębnie poznać proces produkcji wina z winorośli uprawianej w Polsce, co w dobie obecnie wzrastającego zainteresowania i rozwoju tej branży jest niezwykle pożądane. Absolwent studiów podyplomowych zostanie przygotowany do podjęcia pracy w winnicy i winiarni, będzie posiadał wiedzę z zakresu podstaw uprawy winorośli oraz winifikacji win białych, czerwonych, a także win specjalnych. Dzięki proponowanemu programowi studiów absolwent zostanie zapoznany z prawnymi i ekonomicznymi aspektami uprawy winorośli i produkcji win w Polsce oraz krajach UE, podstawą projektowania winiarni, a także sposobami oceny jakości surowców i produktów finalnych, z uwzględnieniem najnowszych metod analitycznych i technik instrumentalnych. Więcej informacji: na stronie up wrocław
 6. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zachęca do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych „Zioła i nutraceutyki – ich znaczenie dla gospodarki i zdrowia”. Dwusemestralne studia podyplomowe, przygotowują absolwentów do szerzenia i wykorzystywania wiedzy o uprawie, zawartości związków biologicznie czynnych i możliwości wykorzystania surowców roślinnych, a także ich przetwarzania i przechowywania. Absolwenci będą mieć wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie podstawowego składu związków bioaktywnych, wymagań środowiskowych, sposobu uprawy i przechowywania, będą znać zasady identyfikacji, klasyfikacji, oceny i standaryzacji surowców zielarskich oraz sposoby ich przetwarzania i analizowania. Absolwenci będą mieć wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej oraz poznają możliwości wykorzystania surowców zielarskich i nutraceutyków w żywności i w ochronie zdrowia. Będą umieli sklasyfikować i ocenić surowce zielarskie oraz określić warunki ich przetwarzania, utrwalania i przechowywania. Będą również umieli wskazać zastosowanie preparatów ziołowych i nutraceutyków w profilaktyce zdrowia i w żywności, wskazać metody oceny składu i jakości surowców zielarskich, preparatów ziołowych i nutraceutyków. Będą mieli świadomość wpływu aktywnych składników występujących w surowcach zielarskich na zdrowie człowieka oraz znaczenia wysokiej jakości surowców wykorzystywanych w terapiach roślinnych i w żywności. Więcej informacji na stronie: up wrocław
 7. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza w ramach II edycji nabór na dwusemestralne studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” realizowane w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”. Celem oferowanych studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii i odpadów dla celów energetycznych w energetyce rozproszonej na poziomie gospodarstwa, wsi, gminy czy powiatu, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także aspektów środowiskowych i ekonomicznych. Rekrutacja Rekrutacja rozpoczęła się w dniu 18.06.2014 r. i będzie trwać do dnia 15.09.2014 r. Rekrutacja odbywa się stosownie do Zarządzenia nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive”. Studia mają charakter nieodpłatny i finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do posługiwania się wiedzą z zakresu pozyskiwania i wykorzystania wybranych odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami dla celów energetycznych. Posiada umiejętności: określenia potencjału oraz możliwości zastosowania wybranych odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, opracowania koncepcji lokalnego centrum energetycznego oraz oceny wpływu odnawialnych źródeł energii na środowisko, rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z OŹE oraz aplikowania o wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich. Absolwent jest także przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Więcej informacji na stronie up wrocław
 8. Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym Niemiecko-Polskie studia podyplomowe MBA
×
×
 • Dodaj nową pozycję...