Skocz do zawartości

ryszard1960

Members
 • Liczba zawartości

  92
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutral

Converted

 • LOCATION
  mazowieckie
 1. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wymienić tuleję napedu pompy w ciągniku Ursus C 360..................
 2. Według przepisów rolnicy są zwolnieni z podatku akcyzowego zarówno w przypadku węgla zużytego w domu czy mieszkaniu, jak i innych obiektach gospodarskich. W tym drugim przypadku muszą jednak prowadzić ewidencję zużytego węgla - poinformował rzecznik Izby Celnej w Toruniu Mariusz Ziarnowski. Tradycyjny sposób ewidencjonowania wymaga natomiast założenia specjalnego zeszytu do tego celu. Przed dokonaniem pierwszego wpisu należy ponumerować i przedziurkować kartki, a następnie związać je sznurkiem, który musi zostać zaplombowany przez upoważniony urząd celny. Kolejne kartki muszą być zapełniane w formie tabeli. Zawiera ona informacje o dacie zakupu węgla, liczbie i rodzaju opakowań, danych dokumentu dostawy, ilości zwolnionej z akcyzy i zużytej ilości węgla. Tabelę trzeba wypełniać na bieżąco, w miarę zużywania paliwa. Te informacje podają wszyskie gazety, ale okazało się że to nie końca jest prawda, jestem po rejestracji UC Pruszków i ewidencja jest konieczna ale dodatkowo trzeba UC zarejestować się na druku AKC-R/ jest w internecie Jeszcze do wczoraj info mnie w UC Pruszków w referacie dozoru/ tam gdzie rejestrujemy ewidencję / że obowiązuje nas tylko ewidencja, natomiast w referacie akcyzy poinformowano mnie ,że niestety muszę złozyć druk AKC-R / jest w internecie/ Z czego to wynika Dziennik Ustaw nr 108 z 2011 ,strona 6180 , art.16.1. / w załączniku ustawa/ Art. 16. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. i tu jest haczyk Czyli na dzień dzisiejszy obowiązuje nas 1.Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, strony ponumerowane, oprawione tak by można było założyć plombę celną i z pieczątka z tym do UC Referat Dozoru 2.Druk AKC-R a.. lepiej wypełnić pod dyktando pani w UC, niby proste ale nie do końca b.. wpłata 170,00 zł na konto Urzędu Miejskiego tam gdzie jest UC tzn. UC Pruszków to konto UM Pruszków/potwierdzenie wpłaty trzeba mieć przy składaniu druku AKC-R/ c.. NIP d.. Regon e.. decyzja o wymiarze podatku z działów specjalnych lub podatek rolny f.. pieczątka g.. oświadczenie o miejscu zużycia wyrobów zwolnionych z akcyzy/ niby jest to w druku AKC-R , ale kazano mi to jeszcze raz napisać/ i to wszystko / myślę ,że kopie/ do Kancelarii UC lub Referatu Akcyzy właściwego UC .
 3. ryszard1960

  VAT

  I jaro zapomniales o drobnostce , kasa fiskalna po pprzekroczeniu teraz chyba 40000 zł sprzedaży nie ewidencjonowanej tzn poza fakturami VAT,po dwóch miesiacach od daty przekroczenia progu tzn. 40000 zł przekroczone 15.02. kasa od 01.05. i jeszcze ewidencja środków trwałych i jescze VAT-UE dla osób importujacych z UE i eksportujacych i jeszcze INTRASTAT po przekroceniu progu / jakiego nie pamiętam dla importu/
 4. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY na czerwono akapity wyjęte z projektu MF W aktualnym stanie prawnym przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Ad.1 Według jakich kryteriów pewne działy produkcji rolnej są zaliczane do działów specjalnych, a inne nie? Dlaczego hodowla ryb akwariowych w 1000 l akwarium jest działem specjalnym, a chów 1000 krów mlecznych nie? Jak można porównać hodowlę dżdżownic na powierzchni 2m z wielkotowarową hodowlą bydła opasowego? Czy hodowla rybek w akwarium 1000 l w ramach gospodarstwa jest działem specjalnym, czy też nie? Dlaczego chów 20 sztuk bydła mlecznego – poza gospodarstwem jest działem specjalnym, a w ramach gospodarstwa rolnego już nie? Dlaczego uprawa kwiatów w tunelach ogrzewanych jest działem specjalnym, a w tunelach nieogrzewanych już nie? Jak się ma uprawa grzybów na powierzchni 30m ( dział specjalny ) do 100 ha uprawy warzyw gruntowych? Dlaczego chów 100 indyków rzeźnych jest działem specjalnym, a chów 100 strusi rzeźnych już nie? Dlaczego hodowla 2 szczurów białych, laboratoryjnych to dział specjalny produkcji rolnej, a 5000 sztuk tuczników w ramach gospodarstwa rolnego nie jest? Dlaczego natomiast chów 51 tuczników poza gospodarstwem rolnym ( jak rozumieć to kryterium? ) jest działem specjalnym? Pojęcie dotyczące działu specjalnego to anachronizm z czasów komunistycznych, bezmyślnie powielony, utrzymany i nadal niezweryfikowany. Podstawę opodatkowania, określaną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, stanowi dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego normy szacunkowej dochodu i ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy. Ad.2 Skąd wiadomo, że normy szacunkowe działów specjalnych nie są zgodne z rzeczywistością? Chyba żadne normy szacunkowe nie są zgodne z rzeczywistymi dochodami, dotyczy to również ryczałtu. Dlaczego normy szacunkowe przy przychodach < 150 000 euro są dobre, a przy przychodach > 150 000 euro już nie? Podatnicy mają obowiązek wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego (bez względu na sposób ustalania dochodu) obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu. Ad.3 Uiszczanie zaliczek na podatek dochodowy miesięcznie, kwartalnie – nijak się ma do specyfiki rolnictwa ( dokładnie opisane w przykładzie poniżej ), gdyż część produkcji rolnej daje nam przychód wiosną , natomiast koszty trzeba już ponieść jesienią. Przychód i koszty muszą być powiązane ze sobą, aby był dochód właściwie rozliczony. Od 01.01.12 do 31.12.12 będzie to w wielu przypadkach po prostu niemożliwe. Oczywiście jest remanent końcowy, tylko problem w tym, jak wycenić produkcję w toku np.: posadzone tulipany, chów kur w trakcie cyklu , chów krów itp. Czy zostały wypracowane kryteria, które to umożliwiają? Jak nie dopuścić do sytuacji, by Urz ąd Skarbowy podważał wycenę produkcji w toku? W wielu przypadkach wykonanie remanentu końcowego jest po prostu niemożliwe, gdyż niemożliwe jest dokonanie oceny wartości produkcji w toku np. produkcji rozsad, uprawy kwiatów, chów zwierząt. Istnieje również możliwość przesunięcia roku podatkowego, w Holandii kończy się on 31 maja, tylko, jak to połączyć z rokiem podatkowym, który kończy się 31 grudnia, jeśli : -prowadzący działy specjalne ma także dochody z innych działalności -rozlicza się wspólnie z małżonkiem Ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu powinno stanowić wyjątek od generalnej zasady ustalania dochodu na podstawie prowadzonych ksiąg. W związku z powyższym proponuje się, aby ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych zostało ograniczone do sytuacji, w których podatnicy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro. Ad.4 a)Dlaczego granica 150 000 euro? b)W jaki sposób będzie obliczany dochód z działów specjalnych? W wielu przypadkach jest niemożliwe obliczenie tego dochodu np. Pędzenie tulipanów w tunelach ogrzewanych – dział specjalny i tunelach nieogrzewanych – dział niespecjalny Pędzenie lilii na kwiat cięty w tunelach i na polu, gdyż często te produkcje pokrywają się w czasie i nie można ich rozdzielić. To samo dotyczy upraw warzyw w tunelach ogrzewanych, nieogrzewanych i z pola. Nawet prowadzenie ewidencji WAT nie umożliwia tego, gdyż kasy fiskalne i rachunki WAT nie zobowiązują do wykazywania, z jakiego działu pochodzi dany produkt. Nawet prowadzenie specjalnej ewidencji sprzedaży nie umożliwi w wielu przypadkach wyodrębnienia produkcji tylko z działów specjalnych. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości przy określaniu dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Jest to o tyle uzasadnione, że na tle aktualnego stanu prawnego pojawiły się wątpliwości dotyczące obowiązku ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych po przekroczeniu kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości (tj. 1.200.000 euro.). W praktyce niejasne pozostawało, czy podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 1.200.000 euro, może dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. W sprawie tej Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10. Ad.5 Czy cała ta ustawa to przypadkiem nie zemsta za przegraną sprawę w NSA? Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i prowadzący księgi będą ustalać przychody, koszty ich uzyskania, w tym także odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubiegłych, tak jak w działalności gospodarczej. Ad. 6 a)Ustalanie osobnych przychodów z w/w działów jest praktycznie niemożliwe – podział na działy specjalne i niespecjalne w jednym gospodarstwie to absurd. b)Koszty – jak je rozgraniczyć dla poszczególnych działów? Jakie przyjąć kryteria i proporcje, aby były właściwe w świetle prawa? c)Amortyzacja – jak obliczyć amortyzację szklarni pobudowanej 6 lat wstecz, w momencie wprowadzenia książki przychodów i rozchodów. Przechowywanie rachunków nawet przy ewidencji WAT to 5 lat. Kto i według jakich kryteriów dokona wyceny do obliczenia stopy amortyzacji budynków, chłodni itp.? Obowiązek ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie dotyczył podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej (bez podatku od towarów i usług) przekroczyły 150.000 euro, Ad.7 Jak obliczyć granicę 150 000 euro przychodu z działów specjalnych w przypadku, gdy w gospodarstwie równocześnie odbywa się produkcja także z działów niespecjalnych? W celu określenia wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy proponuje się wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. Ewidencja przychodów powinna zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, datę uzyskania przychodu, numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu, kwotę przychodu bez kwoty należnego podatku od towarów i usług. Ad.8 Czy ktoś zdaje sobie sprawę, jak wygląda praca w gospodarstwie, jak można prowadzić taką ewidencję i kiedy, gdy pracuje się po 16 godzin. Wiadomo, że taka ewidencja będzie fikcją , bo nikt nie będzie w stanie udowodnić, czy dany tulipan pochodzi z działu specjalnego, czy też nie. Z obowiązku prowadzenia tej ewidencji zwolnieni będą podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe oraz podatnicy, którzy prowadzą ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług, pod warunkiem, Ŝe dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Ad.9 Wyjaśnione wcześniej. Zakłada się, że proponowane rozwiązanie będzie neutralne dla dochodów sektora finansów publicznych, w tym dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ad.10 Czy aby na pewno jest neutralne? Prowadzenie książki przychodów i rozchodów to równocześnie przejście na WAT – od 150 000 zł, myślę, że ogólnie wiadomo, że rolnicy mają zwroty WAT, gdyż WAT w produkcji jest niższy niż WAT zawarty w kosztach. Czy chodzi o to, by zwiększyć wydatki z budżetu? Czy ktoś przeprowadził obliczenia, czy przychód z podatku dochodowego będzie większy niż zwroty z WAT? Zauważa się bowiem, że w 2008 r. dochody aż 98% podatników ustalających dochód na podstawie norm szacunkowych nie przekroczyły kwoty 50 000 zł, co stanowi wartość znacznie odbiegającą od limitów będących przedmiotem projektowanej regulacji. Ad.11 Co ma dochód 50 000 zł do limitu projektowanej regulacji?, przecież w w/w regulacji kryterium jest przychód netto, a nie dochód. Średni dochód tej grupy podatników wynosił w 2008 r. zaledwie 6 851 zł. Analiza danych wykazała ponadto, że ok. 59% podatników ustalających dochód na podstawie norm osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty 3 091 zł rocznie, co odpowiada kwocie dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku przez podatników opodatkowanych wg skali podatkowej. Ad.12 Jak można analizować dane dochodu z działów specjalnych, przecież podatnicy tych działów mają również dochody z działów niespecjalnych?, np. producent warzyw posiada 500m szklarnię ogrzewaną, w której produkuje rozsadę warzyw ( stąd obowiązek zgłoszenia dochodu z działów specjalnych ) i 200 ha uprawy polowej warzyw. W grupie podatników prowadzących księgi: - 46% podatników uzyskało przychody do wysokości odpowiadającej 150 000 euro, - 25% podatników uzyskało przychody w przedziale od 150 000 euro do 1 200 000 euro, - 29% podatników uzyskało przychody w wysokości powyżej 1 200 000 euro. Ad.13 Jak można to analizować? Wiadomo, że książkę prowadzą ci, którym się to opłaca. Ciekawy jestem, ile wynosi dochód z uprawy pomidorów z 1 m szklarni ogrzewanej w stosunku do normy szacunkowej? Biorąc pod uwagę opisany wyżej poziom dochodów podatników ustalających dochód na podstawie norm, nawet w przypadku, gdy rzeczywisty dochód tych podatników byłby kilkakrotnie wyższy (np. gdyby wzrósł dziewięciokrotnie i wyniósł 450 000 zł), to nie osiągnie on poziomu przychodów odpowiadającemu proponowanym limitom. Ad.14 Tego zdania to już nie można w ogóle zrozumieć. Zakładam, że : Posiadam 20 tuneli ogrzewanych x 200 m = 4000 m x 7,02 zł ( norma rachunkowa dochodu) = 28 080 zł. dochodu x 9 ( tak wynika ze zdania w propozycji ustawy ) =252 720 zł dochodu. Kto i na podstawie jakich danych wyliczył ten 9 razy większy dochód? 2. Wpływ na rynek pracy. Ze względu na zakres proponowanych regulacji brak wpływu na rynek pracy. Ad.15 Niewiadomo, skąd takie dane. Analizuję następującą sytuację: Sieć Biedronka zakupiła w tym roku 3 miliony sztuk tulipanów w Holandii i sprzedaje je po cenie 80 gr. za sztukę. Abym ja mógł sprzedać w cenie 60 groszy, musiałbym produkować około 10 milionów sztuk, a wiąże się to z ogromnymi inwestycjami, które są finansowane z dochodów, a dochód ten Ministerstwo Finansów proponuje obarczyć dodatkowo 18/32 % podatkiem dochodowym. T e zakupione 3 mln sztuk tulipanów, to też są miejsca pracy, więc nieprawdą jest, że ustawa nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i rynek pracy. Przykład Profil gospodarstwa ( prowadzona ewidencja WAT) - produkcja tulipanów ciętych z cebul sprowadzonych z Holandii i własnej produkcji polowej, produkcja w tunelach ogrzewanych ( działy specjalne produkcji rolnej ) , produkcja w tunelach nieogrzewanych ( nie są to działy specjalne produkcji rolnej ) oraz produkcja polowa ( także nie jest działem specjalnym ) Przychód – 1000000 zł. w okresie III, IV, V III – tunele ogrzewane – 50% IV – tunele nieogrzewane – 30% V - produkcja polowa – 20% Koszty - 950 000 zł. a) jesień : 600 000 zł. to koszty zakupu cebul 200 000 zł. inne koszty ( miał, transport, robocizna itp. ) b) wiosna : 150 000 zł inne koszty ( miał, robocizna itp. ) Cebule kupowane jesienią, przychody dopiero w III – V. PYTANIA: d)Jak obliczyć limit 150 000 euro w momencie , gdy produkcja z działów specjalnych pokrywa się z produkcją z działów niespecjalnych? Np. – równocześnie kwitną tulipany w tunelach ogrzewanych , tunelach nieogrzewanych i produkcji z pola. e)Sytuacja na dzień 01.01.2012.- zakładam , że mam obowiązek wprowadzenia książki przychodów i rozchodów, koszty jesienne ( 2011 ) – 800 000 zł. , których nie mogę w 2012 roku, gdyż w/w książka obowiązuje od 01.01.12. Na wiosnę mam przychód 1000 000 zł - 150 000 = 850 000zł. Podatek dochodowy 850 000 x 19 % = 161 500 zł Rzeczywisty dochód: 1000 000 – 600 000 –200 000 – 150 000 = 50 000 zł. 50 000 x 19% = 9 500 zł. podatku. 3. Jak mam rozgraniczyć przychód z działów specjalnych po 01.01.12 i z działów niespecjalnych, gdy produkcja z obu działów pokrywa się? Prowadzenie ewidencji WAT uniemożliwia mi to, gdyż paragony, faktury WAT nie zawierają informacji, z jakich działów jest dana produkcja. Prowadzenie osobnej ewidencji będzie fikcją nawet przy założeniu że ktoś będzie to chciał rzetelnie zrobić, jest to po prostu nie możliwe, można to tylko określić szacunkowo , a chyba nie jest to zgodne z zasadą księgowości , że księgowość musi być prowadzona rzetelnie i jednoznacznie. 4. Jak rozgraniczyć koszty pomiędzy działami będącymi działami specjalnymi a nie będącymi działami specjalnymi – koszty paliwa, opału, energii, wody,nawozów, robocizny itp.? c)Jak wycenić własna produkcję cebul na polu( nie są to działy specjalne produkcji rolnej ) by móc rzetelnie uwzględnić ją jako koszt w produkcji w działach specjalnych 6. Kto poniesie koszty adaptacji urządzeń do celów księgowości – dodatkowe liczniki energii, wody, itp.? 7. Kto i w jaki sposób wyceni w moim gospodarstwie budynki, maszyny i inne urządzenia, które były kupione przed 01.01.12, a mogą być amortyzowane? 8. Które biuro rachunkowe podejmie się w takich okolicznościach prowadzenia księgowości , za jaką cenę? WNIOSKI: Wprowadzić podatek dochodowy w całym rolnictwie./ i tak kiedyś nas to czeka/ Stworzyć system księgowości uwzględniający specyfikę rolnictwa np. podatek dochodowy jako % od rzeczywistego dochodu. ( czyli przychód – koszty poniesione na dany przychód), stworzenie systemu umożliwiającego uproszczony system wyceny własnej produkcji jako kosztu,np. koszty pasz z własnej produkcji polowej nie będącej działem specjalnym a użytych dalej w produkcji w działach specjalnych, koszty cebul z produkcji polowej, koszty sadzonek itp. Uwzględnić okres przygotowawczy do wprowadzenia księgowości tj. czas adaptacji gospodarstwa do nowych przepisów podatkowych – montaż dodatkowych liczników energii, wody. Umożliwić roczne rozliczenia np. rok rozliczeniowy od 01.05 do 30.04. / tak w Holandii/ , co umożliwi rozliczanie się wg zasady najpierw koszt a potem przychód i z różnicy podatek dochodowy. Umożliwić wprowadzenie kosztów poniesionych przed datą wprowadzenia książki przychodów i rozchodów, a powiązanych z bieżącą produkcją. Zlikwidować pojęcie : działy specjalne. Rolnik poniesie dodatkowe koszty związane z księgowością, myślę że w nie których przypadkach będą one większe niż podatek dochodowy. Również ciekawym pytaniem jest dlaczego jedne działy rolnictwa płacą podatek dochodowy a drugie nie?Jak to się ma do konstytucji i do równości obywateli. Dlaczego ktoś kto ma 1000 m^2 kurnika płaci a 1000 m^2 obory nie , nie wspomnę o 1000 litrowym akwarium.? Planuje się 5.5 procentowy podatek zryczałtowany. Czyli dochód w gospodarstwie musi wynosić ok.30%. Czy ktoś się nad tym dobrze zastanowił. Te 5.5% to cały mój dochód. I na koniec data ogłoszenia projektu 10.02.11 , czas na konsultacje do 25.02.11. To już jest kpina. Na koniec pytanie Dział specjalny produkcji rolnej. j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi Jak zmierzyć objętość akwarium po wewnętrznych ściankach jak pływaja w nim rybki? Krowę można wydoić raz, dwa, trzy razy dziennie , ale jak ją będziemy doili co godzinę to w końcu zdechnie z braku czasu by zjeść.
 5. Na czerwono – zaznaczone zdania co do których umieściłem uwagi D. Zmiana zasad ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej I. Syntetyczne przedstawienie założeń projektu. 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projektowana ustawa. ad.1 W aktualnym stanie prawnym przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT. Oznacza to, że dochody z prowadzonych upraw, chowu i hodowli w rozmiarach nieprzekraczających tych wielkości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli natomiast rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2 do ustawy o PIT, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. U osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej dochód z tego źródła jest ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej lub na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg. Jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Normy szacunkowe Str. 36 z 44 dochodu dla poszczególnych rodzajów działów specjalnych określa załącznik nr 2 do ustawy o PIT. ad.2 Podstawę opodatkowania, określaną przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, stanowi dochód wynikający z iloczynu właściwej dla danego rodzaju produkcji działu specjalnego normy szacunkowej dochodu i ilości jednostek produkcji, których ta norma dotyczy. Osoby fizyczne, osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązane składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym. Jeżeli dochód z działów specjalnych jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy w składanej w urzędzie skarbowym deklaracji, określają również wysokość przewidywanego dochodu w roku następnym. Osoby te są obowiązane zawiadamiać właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji, zaprzestaniu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji, a w przypadku rozpoczęcia w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, oprócz zawiadomienia o rozpoczęciu prowadzenia tej działalności składają także deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku. ad.3 Podatnicy mają obowiązek wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego (bez względu na sposób ustalania dochodu) obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego łącznego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, a także wpłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek. Rozliczenie roczne dokonywane jest na druku zeznania PIT-36 lub PIT-36L w przypadku wyboru opodatkowania według 19% stawki podatku od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanego na podstawie prowadzonych ksiąg. 2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której ma dotyczyć projektowana ustawa, z uwzględnieniem obowiązujących ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej Zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej reguluje ustawa o PIT. Normy szacunkowe dochodu dla poszczególnych rodzajów działów specjalnych określa załącznik nr 2 do ww. ustawy. 3.Potrzeba i cel uchwalenia projektowanej ustawy. Wysokość dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych nie wiąże się z rzeczywistym dochodem osiąganym z tej działalności, a w konsekwencji nie oddaje również rzeczywistych rozmiarów tej działalności. Wprowadza się generalną zasadę, w myśl której dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany będzie na podstawie rzeczywistych dochodów przy zastosowaniu ksiąg podatkowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych), tak jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Już w aktualnym stanie prawnym podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i prowadzący podatkową księgę przychodów Str. 37 z 44 i rozchodów lub księgi rachunkowe ustalają przychody, koszty ich uzyskania uwzględniające odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubiegłych, tak jak w działalności gospodarczej. Podatnicy prowadzący księgi będą uiszczać zaliczki na podatek dochodowym na takich samych zasadach jak osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym również będą mogli wpłacać zaliczki kwartalnie lub w sposób uproszczony. ad.4 Ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu powinno stanowić wyjątek od generalnej zasady ustalania dochodu na podstawie prowadzonych ksiąg. W związku z powyższym proponuje się, aby ustalanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych zostało ograniczone do sytuacji, w których podatnicy w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęli przychód w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro. Celowe zatem jest precyzyjne określenie zasad ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej poprzez wskazanie sytuacji, w których dochód ten będzie ustalany na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych oraz sytuacji, w której dochód ten będzie mógł być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych. ad.5 Pozwoli to uniknąć w przyszłości wątpliwości przy określaniu dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Jest to o tyle uzasadnione, że na tle aktualnego stanu prawnego pojawiły się wątpliwości dotyczące obowiązku ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg rachunkowych po przekroczeniu kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości (tj. 1.200.000 euro.). W praktyce niejasne pozostawało, czy podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 1.200.000 euro, może dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. W sprawie tej Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę z dnia 17 stycznia 2011 r., II FPS 2/10. W uchwale tej Naczelny Sąd Administracyjny uznał, Ŝe dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany na podstawie norm szacunkowych, bez względu na wysokość uzyskanych przychodów, o ile podatnik nie zgłosił zamiaru prowadzenia ksiąg. Korekta obowiązujących regulacji w zakresie ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej jest zatem pożądana. 4 Możliwość podjęcia alternatywnych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy środków umożliwiających osiągniecie zakładanych celów Brak jest alternatywnych rozwiązań dla proponowanych zmian. 5. Podmioty, na które ma oddziaływać projektowana ustawa Projektowana ustawa będzie oddziaływać na osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej zarówno indywidualnie jak i w formie spółek niebędących osobami prawnymi. 6. Przewidywane skutki finansowe uchwalenia projektowanej ustawy i źródło ich pokrycia. Zakłada się, że proponowane rozwiązanie będzie neutralne dla dochodów sektora finansów publicznych, w tym dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek samorządu terytorialnego. II. Zakres proponowanych zmian. 1. Przepisy merytoryczne Proponuje się, żeby od 2012 r. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany był na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Str. 38 z 44 ad.6 Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i prowadzący księgi będą ustalać przychody, koszty ich uzyskania, w tym także odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubiegłych, tak jak w działalności gospodarczej. O zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych, podatnik będzie zobowiązany zawiadomić w formie pisemnej naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, albo w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działów. Jeżeli działy będą prowadzone w formie spółki zawiadomienie będą zobowiązani złożyć wszyscy wspólnicy. Prowadzenie ksiąg również w następnym roku podatkowym nie będzie obligowało do ponownego złożenia zawiadomienia. ad.7 Obowiązek ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie dotyczył podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej (bez podatku od towarów i usług) przekroczyły 150.000 euro, a nie przekroczyły równowartości kwoty 1.200.000 euro. Po przekroczeniu limitu 1.200.000 euro, podatnicy obowiązani będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Limity przychodów 150.000 euro oraz 1.200.000 euro dotyczą wyłącznie przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; nie będą do nich wliczane przychody z innych źródeł przychodów, np. z działalności gospodarczej. Jeżeli wysokość przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 150.000 euro, podatnicy będą mogli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu albo na podstawie ksiąg, jeżeli zgłoszą zamiar ich prowadzenia. Uzasadnione jest, żeby wysokość tego przychodu odpowiadała limitowi 150.000 euro, analogicznie jak przy wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przez spółkę niebędącą osobą prawną limit ten powinien dotyczyć spółki. Jeżeli działy specjalne produkcji rolnej podatnik prowadził równocześnie samodzielnie i jako wspólnik spółki (spółek) niemającej osobowości prawnej lub równocześnie był wspólnikiem kilku spółek, to limit 150.000 euro ustala się odrębnie dla działów prowadzonych indywidualnie i odrębnie dla działów prowadzonych w ramach spółki. Zasada ta dotyczy również ustalania limitu 1.200.000 euro. Podatnik rozpoczynający prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej będzie miał prawo wyboru sposobu ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie prowadził działów specjalnych produkcji rolnej. Przekroczenie limitu 150.000 euro będzie skutkowało obowiązkiem zaprowadzenia od następnego roku podatkowego podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany będzie na zasadach określonych w art. 14 ustawy o PIT, czyli na zasadach analogicznych jak przychód z działalności gospodarczej. Przekroczenie limitu 150.000 euro w trakcie roku podatkowego spowoduje obowiązek zaprowadzenia właściwej księgi od początku następnego roku, a nie od następnego miesiąca, czyli w trakcie roku podatkowego. Podatnik nie utraci prawa do ustalania dochodu z działów przy zastosowaniu norm w trakcie roku podatkowego, z powodu przekroczenia limitu 150.000 euro. Kurs euro przeliczany będzie na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Str. 39 z 44 Zakładane zmiany precyzują sytuacje, w której podatnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej będzie mógł ustalać dochód z tego tytułu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Zmiana zakłada wprowadzenie limitu przychodów, po przekroczeniu którego podatnik będzie obowiązany do ustalania dochodu z działów specjalnych rolnej odpowiednio na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ksiąg rachunkowych. ad.8 W celu określenia wysokości przychodów uzyskanych przez podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy proponuje się wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. Ewidencja przychodów powinna zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, datę uzyskania przychodu, numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu, kwotę przychodu bez kwoty należnego podatku od towarów i usług. ad.9 Z obowiązku prowadzenia tej ewidencji zwolnieni będą podatnicy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe oraz podatnicy, którzy prowadzą ewidencję dla potrzeb podatku od towarów i usług, pod warunkiem, Ŝe dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zakładane wprowadzenie limitu przychodów warunkującego obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych skutkuje przesunięciem terminu złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym PIT-6/PIT-6L. Proponuje się, żeby deklarację PIT- 6/PIT-6L, na podstawie której naczelnik urzędu skarbowego określa zaliczkę na podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej, składali wyłącznie podatnicy, którzy dochód z tego tytułu będą ustalali przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Deklaracji PIT-6/PIT-6L nie będą obowiązani składać podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalali na podstawie ksiąg. Podatnicy ci zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, będą obliczać według takich samych zasad jak podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Przy obliczaniu zaliczki dochód z działów nie będzie łączony z dochodami z innych źródeł np. z dochodami z działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalali na podstawie ksiąg, będą mogli wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz kwartalny sposób wpłacania zaliczek. Podobnie jak w działalności gospodarczej, z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek będą mogli skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działów lub będący małymi podatnikami. Kryteria podatnika rozpoczynającego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz status małego podatnika będą określane odrębnie dla działalności gospodarczej i odrębnie dla działów specjalnych produkcji rolnej. Odrębnie także będzie ustalany status małego podatnika dla celów jednorazowej amortyzacji, w tym także, gdy działy będą prowadzone w formie spółki nie będącej osobą prawną. Dla potrzeb zaliczek kwartalnych status małego podatnika będzie ustalany na podstawie przychodu z poprzedniego roku wynikającego z prowadzonych ksiąg lub ewidencji przychodów. Dla podatnika ustalającego dochód na podstawie norm szacunkowych zaliczki na podatek dochodowy będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego według obecnie obowiązujących zasad. Str. 40 z 44 2. Upoważnienia do wydania aktów wykonawczych, z uwzględnieniem organu właściwego do wydania rozporządzenia, zakresu spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz wytycznych dotyczących jego treści. Proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia odrębnego upoważnienia do wydania aktów wykonawczych. 3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej, z uwzględnieniem określenia rodzaju czynu zabronionego przez projektowaną ustawę (przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie albo wykroczenie skarbowe), znamion czynu zabronionego i rodzajów kar, środków karnych lub innych środków o charakterze karnym, a także spraw dotyczących odpowiedzialności karno-administracyjnej. Proponowane zmiany nie wymagają wprowadzenia przepisów o odpowiedzialności karnej lub karno-administracyjnej. III. Ocena Skutków Regulacji. 1. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek Wg danych za 2008 r. 35 479 podatników prowadziło działy specjalne produkcji rolnej. U 35 280 osób dochód do opodatkowania ustalany był na podstawie norm szacunkowych, a pozostałe 199 osób ustalało dochód do opodatkowania na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych - 98 osób, podatkowej księgi przychodów i rozchodów - 101 osób). W rozliczeniu za 2009 r. ponad 32 tysiące podatników wykazało przychód z działów specjalnych produkcji rolnej. Tak szczegółowe dane dotyczące tej grupy podatników za rok 2009 nie były gromadzone. ad.10 Zakłada się, że proponowane rozwiązanie będzie neutralne dla dochodów sektora finansów publicznych, w tym dochodów budżetu państwa i dochodów jednostek samorządu terytorialnego. ad.11 Zauważa się bowiem, że w 2008 r. dochody aż 98% podatników ustalających dochód na podstawie norm szacunkowych nie przekroczyły kwoty 50 000 zł, co stanowi wartość znacznie odbiegającą od limitów będących przedmiotem projektowanej regulacji. ad.12 Średni dochód tej grupy podatników wynosił w 2008 r. zaledwie 6 851 zł. Analiza danych wykazała ponadto, że ok. 59% podatników ustalających dochód na podstawie norm osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty 3 091 zł rocznie, co odpowiada kwocie dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku przez podatników opodatkowanych wg skali podatkowej. ad.13 W grupie podatników prowadzących księgi: - 46% podatników uzyskało przychody do wysokości odpowiadającej 150 000 euro, - 25% podatników uzyskało przychody w przedziale od 150 000 euro do 1 200 000 euro, 29% podatników uzyskało przychody w wysokości powyżej 1 200 000 euro. ad.14 Biorąc pod uwagę opisany wyżej poziom dochodów podatników ustalających dochód na podstawie norm, nawet w przypadku, gdy rzeczywisty dochód tych podatników byłby kilkakrotnie wyższy (np. gdyby wzrósł dziewięciokrotnie i wyniósł 450 000 zł), to nie osiągnie on poziomu przychodów odpowiadającemu proponowanym limitom. Zatem w przypadku tej grupy podatników proponowane rozwiązania, nie spowodują zwiększenia obciążenia podatkiem dochodowym. Str. 41 z 44 ad.15 2. Wpływ na rynek pracy. Ze względu na zakres proponowanych regulacji brak wpływu na rynek pracy. 3. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 4. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny. Projektowana ustawa nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 5. Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej. Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. E. Część wspólna projektowanej ustawy. I. Przepisy dostosowujące. Brak jest kwestii, które powinny być uregulowane w przepisach dostosowujących. II. Przepisy przejściowe. 1. W związku z proponowaną zmianą w zakresie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej wprowadzić należy przepis przejściowy, zgodnie z którym wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej złożone przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy podlegają opłacie według przepisów dotychczasowych. 2. W związku z propozycją uchylenia art. 14b § 6 i § 7 ustawy – Ordynacja podatkowa zawierających delegacje do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktów wykonawczych, proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego stanowiącego, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie obecnie obowiązującego art. 14b § 6 i § 7, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie proponowanego art. 14r § 1 i § 2, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej nowelizacji. 3. W związku z propozycjami zmian w zakresie porozumień transakcyjnych proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego stanowiącego, że do postępowań w sprawie porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe. 4. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad zaokrąglania w podatku dochodowym os osób fizycznych podstawy opodatkowania i podatku dla niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym dochody (przychody) z tytułu odsetek określonych w art. 30 a ust. 1 pkt 1 -3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów dotychczasowych. 5. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad ustalania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego „przesuwającego” termin na 20 stycznia 2012 r. do złożenia deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym PIT-6/PIT-6L na 2012 rok. W roku 2011 obowiązuje bowiem przepis obligujący podatników prowadzących działy Str. 42 z 44 specjalne produkcji rolnej do złożenia deklaracji w terminie do 30 listopada o zamiarze prowadzenia w 2012 roku tych działów. Nowe regulacje powinny być ogłoszone najpóźniej do końca września 2011 roku. Gdyby ustawa była ogłoszona później, np. w połowie listopada to może się zdarzyć, że podatnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami złożą już deklaracje na 2012 rok, zaś na podstawie nowych przepisów będą zobligowani do złożenia ponownie deklaracji na 2012 rok według nowego wzoru. W takiej sytuacji, konieczne byłoby uregulowanie również przypadków „podwójnych” deklaracji w przepisie przejściowym. Przepis przejściowy, obligowałby podatników, którzy zamierzają prowadzić w roku 2012 działy specjalne produkcji rolnej, dla których wybiorą ustalanie dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych, do złożenia ponownie deklaracje na 2012 rok zgodnie z zasadami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2012 rok, jeżeli deklaracje takie złożyli już w terminie do 30 listopada 2011 r. Wzór nowej deklaracji PIT-6/PIT-6L zostanie określony rozporządzeniem Ministra Finansów. 6. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad ustalania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego regulującego zasady ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w roku 2012 przez podatników kontynuujących prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w roku 2012 nie będzie mógł być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych w sytuacji, w której w roku 2011 podatnik dochód z tego tytułu ustalał na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych i z ksiąg tych wynika, że przychód z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczył równowartość 150.000 euro, (według średniego kursu euro Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu 30 września 2011 r.). Dochodu z działów na podstawie norm szacunkowych dochodu w roku podatkowym 2012 nie będzie mógł ustalać podatnik, który w 2011r. nie prowadził ksiąg, a był obowiązany do prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług i z ewidencji tej będzie wynikało, Ŝe przychód z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczył w roku 2011 równowartość 150.000 euro. W roku 2012 dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie mógł być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych, jeżeli w roku 2011 podatnik nie był obowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych albo ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług Z norm szacunkowych przy ustalaniu dochodu będzie też mógł korzystać podatnik, który w roku poprzednim prowadził księgi lub ewidencję dla potrzeb VAT i wykazane w nich przychody nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 150.000 euro. 7. W związku z propozycjami zmian w zakresie zasad ustalania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego związanego z zakładaną możliwością wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy dochód ustalają na podstawie ksiąg, który ureguluje zasady wybory tej formy wpłacania zaliczek w 2012 r. Prawo wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek powinni mieć wyłącznie podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w latach, z których uwzględniany jest dochód do obliczenia zaliczki uiszczanej w uproszczonej formie (dla zaliczki na 2012 r. jest to dochód za rok 2010 względnie 2009), ustalany był na podstawie prowadzonych ksiąg. Str. 43 z 44 Również przy określaniu statusu małego podatnika dla potrzeb zaliczek kwartalnych na 2012 r. powinien być uwzględniany wyłącznie przychód ustalony na podstawie prowadzonych ksiąg lub ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług. Jeżeli podatnik w roku 2011 ustalał dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych, to na rok podatkowy 2012 nie będzie mógł wybrać kwartalnych zaliczek. Zasady te będą miały zastosowanie także dla określenia statusu małego podatnika dla celów jednorazowej amortyzacji. III. Przepisy końcowe. Proponuje się aby zmiany w zakresie: 1) instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego, 2) porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, oraz 3) zasad zaokrąglania w podatku dochodowym os osób fizycznych podstawy opodatkowania i podatku dla niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych, weszły w życie z dniem 1 lipca 2011 r. W odniesieniu natomiast do zmian dotyczących zasad ustalania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej proponuje się aby w tym zakresie przepisy projektowanej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE. Projekt ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi. W ramach konsultacji projekt otrzymają: 1. Business Centre Club 2. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych 3. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 4. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 5. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 6. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 7. Krajowa Izba Gospodarcza 8. Krajowa Izba Radców Prawnych 9. Krajowa Rada Doradców Podatkowych 10. Naczelna Rada Adwokacka 11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 12. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 13. Polska Izba Ubezpieczeń 14. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 15. Polska Rada Biznesu 16. Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych 17. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 18. Związek Banków Polskich 19. Związek Rzemiosła Polskiego 20. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 21. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych 22. Polski Związek Hodowców Koni 23. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu 24. Polski Związek Pszczelarski 25. Polski Związek Ogrodniczy Str. 44 z 44 26. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych 27. Polska Federacja Ogrodnicza 28. Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych 29. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz 30. Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza w Warszawie 31. Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza 32. Krajowa Rada Izb Rolniczych Ponadto projekt ustawy otrzymują: 1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” 3. Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” 4. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 5. Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” 6. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP 7. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność’80 Projekt założeń do ww. ustaw – zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.)
 6. http://www.ppr.pl/artykul-podatki-w-gore-160829.php będzie podatek dochodowy, kwestia czasu
 7. stawki wat http://www.epodatnik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=399:pkwiu-dzial-01&catid=106:pkwiu-sekcja-a-produkty-rolnictwa-lesnictwa-lowiectwa-rybactwa-oraz-uslugi-wspomagajaca&Itemid=301
 8. chodzi mi tylko o informacje czy ten watRR jest na pewno dodatkowo płacony, myśle że po to jest wymóg płatności przez konto aby uwiarygodnić zapłacenie dodatkowego watRR, zaczynam trochę to rozumieć
 9. mała uwaga : mleko 5%, żywiec 8%, ale policzyłeś dobrze jak by Cię interesowało to trochę dyskutujemy tutaj http://www.ppr.pl/forum/viewtopic.php?t=4013&postdays=0&postorder=desc&start=0 z grubsza masz racje , ale pod warunkiem że masz mozliwość sprzedaży w 100% na rachunki RR i jest to cena +watRR a nie cena w tym watRR. i nie planujesz inwestycji
 10. widzę że to nie takie proste dostać odp ,więc postaram się zadać pytanie jasniej - kiedy RR dostawał zwrot zryczałtowanego podatku wat, może kiedy to wiemy tylko czy na pewno, bo według mnie tp powinno być tak że mogłeś sprzedać pszenicę po 80 przychodził do Was Watowiec i kupował ja po 80+6%.To ma dla mnie sens.Znam taki przypadek, ale w praktyki wygladało to tak , po ile? po 80. To wypisz RR na 80 ale w tym wat.Rolnik dostawał co chciał czyli 80, a watowiec miał 6% do przodu, a jeszcze gorzej jak kazał sobie wypisać na 90 a płacił 80.
 11. więc gdzie ten dodatkowy zwrot , nadal czegoś nie rozumiem, mogłeś sprzedac po 80 , ale watowcowi sprzedałeś po 75,48+6%=80, z tego co piszesz to zyskał tylko wat-man bo mógł sobie odpisac wat, a co dla rolnika?
 12. nim zaczniemy sobie porównywać RR/WAT chciałbym żebyście mi wyjasnili jedno np. cena q pszenicy była 80 zł , przychodził do was watowiec i chciał ja kupić, to co płacił Wam 80 + 6% =84.8 , bo ja duzo tych RR nie wypisałem ale tego dodatkowego watu to nigdy nie dostałem.Z tego co wiem to jest też róznica pomiędzy zapłatą gotówka za RR a przelewem na konto/ tylko w tym przypadku watowiec moze odliczyć sobie wat/
 13. Korekta VAT przy powrocie do zwolnienia od VAT Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia podmiotowego lub z niego zrezygnował, może ponownie z tego prawa skorzystać, ale dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym je utracił. Wynika to z art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oprócz tego podatnik musi także spełniać inne warunki przewidziane w przepisach ustawy o VAT, aby skorzystać z prawa do zwolnienia od VAT. A mianowicie, nie może przekroczyć określonej w przepisach ustawy o VAT granicy obrotów oraz nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, np. sprzedawać wyrobów akcyzowych wymienionych w tym przepisie. O chęci powrotu do korzystania ze zwolnienia podmiotowego podatnicy zobowiązani są poinformować naczelnika urzędu skarbowego. W tym celu składa się druk VAT-R jako aktualizację danych. Pamiętać także warto, że w tym przypadku podatnik nie ma obowiązku sporządzania remanentu i nie będą tu miały zastosowania przepisy art. 14 ustawy o VAT, bowiem nie następuje zaprzestanie wykonywania czynności. Korekta VAT naliczonego Należy jednak zwrócić uwagę, iż w sytuacji powrotu do zwolnienia podmiotowego od VAT wystąpi obowiązek korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, zasady dotyczące korekt podatku naliczonego stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy: •podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia albo •nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, a następnie zmieniło się to prawo. Z pierwszą sytuacją mamy właśnie do czynienia w przypadku powrotu do zwolnienia podmiotowego od VAT. Podatnik prowadząc działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT, miał prawo do odliczenia VAT od dokonywanych zakupów. Jeżeli na dzień, w którym rezygnuje on ze statusu czynnego podatnika VAT posiada towary, przy zakupie których odliczył VAT, korekty takiej powinien dokonać. Terminy korekt Pamiętać należy, że ustawodawca odrębnie uregulował terminy i zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia nieruchomości oraz w przypadku nabycia pozostałych środków trwałych i środków obrotowych. Przy czym korektę tę stosuje się wyłącznie do tych towarów, które zostały nabyte od 1 maja 2004 r. i od których odliczono podatek VAT. W przypadku posiadanych nieruchomości korekta jest konieczna, jeśli zmiana jej przeznaczenia nastąpi w ciągu 10 lat począwszy od roku, w którym ta nieruchomość została przez podatnika oddana do użytkowania. Natomiast w przypadku pozostałych środków trwałych - okres korekty wynosi 5 lat. Jeżeli zmiana przeznaczenia nastąpi po upływie tych okresów, podatnik nie będzie obowiązany do dokonania korekty. Przy czym 10-letni, jak i 5-letni okres korekty dotyczy tylko środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł. Kwota ta dotyczy środków trwałych nabytych od 1 czerwca 2005 r. Dla środków trwałych nabytych przed tą datą kwota ta wynosiła 3.500 zł. W przypadku środków trwałych o wartości niższej niż wcześniej wymieniona, okres korekty wynosi jeden rok. Należy pamiętać, że podatnik nie musi zwrócić całego VAT naliczonego, ale tylko tę jego część, która przypisana będzie do pozostałego okresu korekty. Przykładowo, jeżeli nieruchomość została oddana do użytkowania w sierpniu 2005 r., natomiast zmiana jej przeznaczenia nastąpiła w 2007 r., korekcie podlegać będzie tylko 8/10 podatku naliczonego. Natomiast w przypadku towarów niebędących środkami trwałymi, łącznie ze środkami trwałymi, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł (nabyte od 1 czerwca 2005 r.), korekta może być dokonywana wyłącznie w okresie jednego roku. Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik zmieni przeznaczenie tych towarów (środków obrotowych) w tym samym roku, w którym dokonał ich zakupu - korekta naliczonego VAT będzie obowiązkowa. Na przykład, jeżeli podatnik zdecydował się na korzystanie ze zwolnienia od VAT począwszy od 1 grudnia 2007 r. - korektą objęte będą te środki obrotowe, które zakupione zostały od stycznia do listopada 2007 r. i niesprzedane do końca listopada. Podobne stanowisko zajmują także organy podatkowe. Na przykład, w postanowieniu z dnia 13 kwietnia 2007 r., nr USIII/443-3/2007, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy stwierdził, że powrót do zwolnienia od VAT oznacza, że nabyte przez podatnika towary służyć będą wyłącznie czynnościom zwolnionym od VAT i w związku z tym znajdzie tu zastosowanie przepis art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Na skutek powrotu do zwolnienia zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru. Konieczne jest, zdaniem organu, dokonanie korekty, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT. Jak podkreślił Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce w wydanym postanowieniu z dnia 12 marca 2007 r., nr 1415/POIII/443-3/07/AR, korekta w tym przypadku dotyczyć powinna: środków obrotowych nabytych w roku, w którym zmienia się ich przeznaczenie, środków trwałych innych niż nieruchomości, których przeznaczenie zmieniło się w okresie 5 lat od roku, w którym oddano je do użytkowania nieruchomości, których przeznaczenie zmienia się w okresie 10 lat od roku oddania ich do użytkowania.
 14. Brak obowiązku sporządzania spisu z natury W przepisie art. 14 ustawy o VAT wymienione są sytuacje, kiedy podatnik zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. Obowiązek taki powstaje w przypadku: •rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, •zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, •niewykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną. W świetle powyższego stwierdzić należy, że podatnicy, którzy na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT ponownie skorzystają ze zwolnienia od podatku VAT, nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury. Przepis art. 14 ustawy nie nakłada na podatnika takiego obowiązku. Podatnik rezygnując z bycia podatnikiem VAT nie zaprzestaje jednocześnie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Wykonuje je w dalszym ciągu, jedynie z tą różnicą że działa jako podatnik zwolniony od VAT.
 15. Rezygnacja z VAT Bycie czynnym podatnikiem VAT nie oznacza, że podatnik nie może wybrać zwolnienia podmiotowego od VAT. Jednak jak zaznaczono wcześniej skorzystanie z tej opcji ograniczone jest koniecznością spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim podatnik, który utracił prawo do zwolnienia podmiotowego od VAT lub z niego zrezygnował może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego prawa, ponownie skorzystać ze zwolnienia od VAT. Ponadto zarówno w roku poprzedzającym rok, w którym podatnik zamierza powrócić do tego zwolnienia, a także w roku bieżącym wartość sprzedaży opodatkowanej nie może przekroczyć określonego przepisami o VAT limitu sprzedaży. Przykład Podatnik z uwagi na przekroczenie limitu obrotów utracił z dniem 15 maja 2003 r. prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT. Przez okres od 15 maja 2003 r. do końca grudnia 2007 r. był podatnikiem VAT. Kwota sprzedaży w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: w 2003 r. - 50.000 zł, w 2004 r. - 90.000 zł, w 2005 r. - 72.000 zł, w 2006 r. - 60.000 zł, w 2007 r. - 34.000 zł. Z uwagi na to, że osiąga niewielkie obroty, zamierza powrócić do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT od stycznia 2008 r. Może tego dokonać, bowiem obrót za 2007 r. nie przekroczył kwoty 50.000 zł (limitu obowiązującego w 2008 r.), a od momentu utraty prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT minęły już trzy lata. Zatem zawiadamiając naczelnika urzędu skarbowego w grudniu br. o powrocie do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od VAT, podatnik faktycznie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od 1 stycznia 2008 r. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT nie może być złożone w dowolnej formie. Odpowiednim do tego jest formularz VAT-Z. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Urzędem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest urząd właściwy w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...