Skocz do zawartości

nnn

Members
 • Liczba zawartości

  12
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutral
 1. mała uwaga, jeżeli ostateczna wersja programu (konkretnie wniosku) wygląda tak jak w wersji demo to musicie zrobić poprawkę ponieważ zmieniły sie druki wniosków rolnosrodowiskowych 07-13. sprawdźcie pierwszą i ostatnia stronę
 2. nnn

  renta

  z tego co słyszałem, to z rentami jest bardzo duży problem. nieoficjalnie mówi się, że środki finansowe przeznaczone na renty strukturalne PROW 07-13 zostały już wyczerpane.
 3. nnn

  zwrot NW

  zwracasz kwotę do wysokości zobowiązania np.: ................................2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | zobowiazanie................5....|...5.....|...5...|.....5...|....5....|--->zobowiazanie po zwrocie 3 ha pow. deklarowane........5.....|...8....|....4..|....20...|...3....| do zwrotu za ha...........2.....|...2....|...1...|....2.....|.......... (w roku 2006 zwraca tylko za 1 ha ponieważ jednego ha nie zgłosiił do płatności ONW ale napisał oświadczenie że użytkuje go rolniczo) okres pięciu lat liczy się od daty otrzymania pierwszej płatności ONW Sorry, że napisałem trochę niechlujnie ale śpieszyłem sie.....
 4. Możesz wpisać "cz." ale nie musisz i tak, i tak będzie dobrze, a jeżeli ktoś z ARiMR się do tego "przyczepi" to niech dokładnie wskaże Ci miejsce w instrukcji gdzie jest napisane, że powinno być tak czy tak. W całym tym ich systemie ZSZiK nigdzie, przy wprowadzaniu danych do systemu, nie wprowadza się oznaczenia "cz." zarówno przy działkach rolnych jak i ewidencyjnych
 5. § 8. 1. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego w czwartym i piątym roku wypłaty tej płatności wypłaca się, jeżeli producent rolny: 1) zrealizował przedsięwzięcia zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w trzecim roku realizacji planu, oraz 2) złożył kierownikowi biura powiatowego Agencji, właściwenu ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego, oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięć zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 1 pkt 1. 3. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające ukończenie realizacji przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, w tym: 1) certyfikat zgodności wymagany przepisami o rolnictwie ekologicznym lub dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję metodami ekologicznymi - w przypadku przestawienia lub przestawiania gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi; 2) dokument potwierdzający przystąpienie producenta rolnego do grupy lub organizacji producentów rolnych - w przypadku przystąpienia do takiej grupy lub organizacji; 3) dokument potwierdzający zakup zwierząt gospodarskich - w przypadku zakupu takich zwierząt; 4) dokument potwierdzający zakup maszyn rolniczych - w przypadku zakupu takich maszyn; 5) umowę kupna lub dzierżawy gruntu rolnego - w przypadku zakupu lub dzierżawy gruntu rolnego; 6) zaświadczenie o ukończeniu jednego ze szkoleń, o których mowa w § 5 pkt 4 - w przypadku ukończenia takiego szkolenia; 7) decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt - w przypadku uzyskania takiej pomocy; zaświadczenie, wydane przez urząd skarbowy, o podleganiu opodatkowaniu podatkiem: a) od towarów i usług - w przypadku rozpoczęcia prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej, b) dochodowym od osób fizycznych - w przypadku zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w § 5 pkt 7; 9) umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju - w przypadku realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"; 10) faktury, umowy sprzedaży lub rachunki, wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) - w przypadku osiągnięcia, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznej wartości sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności w wysokości co najmniej 20 tys. zł; 11) zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w każdym roku podatkowym w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego - w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i osiągnięcia, w okresie pobierania tej płatności, corocznego przychodu w wysokości co najmniej 20 tys. zł. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, na żądanie wnioskodawcy podlegają zwrotowi, po uprzednim wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika biura powiatowego Agencji.
 6. NIE ZA PÓŁ ROKU!!! ...a do sześciu miesięcy od otrzymania trzeciej płatności
 7. W agencji słyszałem że maszyna ma być nie starsza niż 7 lat to tak na marginesie Gdzie wyszukaliście te 7 lat? Wystarczy zaglądnąć do rozporządzenia aby przekonać się, że nic takiego nie jest tam napisane. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2004 r.)
 8. Wie ktoś jak to wpisywać bo w tych instrukcjach to namotane jest Załóżmy że masz 1ha pszenicy: W cz VII wniosku oznaczenie działki | grupa upraw | pow. dz. rol. ------------------------|----------------|------------------- A ..........................|......JPO.........|....1ha ---------------------------------------------------------------- A1.........................|.......UPO........|....1ha Nie wiadomo jeszcze jak będzie traktowane gdy rolnik zadeklaruje zboże jako tylko UPO, napewno będzie to deklaracja błędna jakie będą tego konsekwencje nikt jeszcze dokładnie nie wie
 9. zapomniałem dodać, że rolnik aby otrzymać 4 i 5 płatność musi zrealizować wszystkie cele, które zadeklarował we wniosku jezeli zadeklarował np 3 a zrealizował 2 to niestety ale płatności w 4 i 5 roku nie otrzyma... sorry ale nie wiem jak edytuje się posty na tym forum
 10. Rozporządzenie dot. WSPIERANIA GOSP NISKOTOWAROWYCH W niskotowarówce wystarczyło wybrać jeden cel i zrealizować go wciągu trzech lat, po otrzymaniu trzeciej płatności złożyć oświadczenie (w ciągu 6 mies. od otrzymania tej płat.) i to wszystko, liczba wybranych pakietów nie miała najmniejszego znaczenia na wielkość płatności, która wynosi 1250 €. Co do zakupu maszyn: Nowa maszyna - potwierdzeniem zakupu będzie faktura używana maszyna - potwierdzeniem będzie umowa kupna/sprzedaży, a jeżeli wartość tej maszyny przekracza kwotę 1000zł należy zgłosić się z tą umową w Urzędzie Skarbowym i uiścić odpowiednia opłatę. Niektórzy rolnicy, przy zakupie maszyn o wartości poniżej 1000zł piszą umowy na kwotę powyżej 1000 np 1001 zł odprowadzają podatek w US i potwierdzenie zapłaty tego podatku dołączają do umowy kupna/sprzedaży ... ot takie zabezpieczenie/potwierdzenie ale to tak na marginesie (...zasłyszane na biurze obsługi klienta )
×
×
 • Dodaj nową pozycję...