Skocz do zawartości
Moderator

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rekomendowane odpowiedzi

Informacja dla Pracowników ARiMR BP / OR którzy nie maja dostępu do intranetu

Jeśli ktoś z rolników chciałby walczyć się do naszej wspólnej walki będzie to jak najbardziej pożądane - nie żądamy wiele - jedynie przestrzegania prawa i traktowania nas na równi z innymi pracownikami

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Witam wszystkich pracowników BP/OR (i nie tylko)

Sytuacja od dłuższego czasu w ARiMR wygląda nieciekawie zwłaszcza z poziomu Biura Powiatowego . . . Prezes i Centrala nie chcą słuchać albo udają głuchych na postulaty i problemy BP do tego notorycznie łamią przepisy prawa, związki zawodowe nie informują nas o swoim działania .. czy coś robią nie wiadomo ... ale jest to raczej mocno wątpliwe ...

 

Szanowni pracownicy nie chcę zakładać kolejnego zawiązku zawodowego gdyż tych mamy aż dziewięć a ich działanie jest niczym w porównaniu do działania związku w np. Poczcie Polskiej mimo że tam ilość związku wynosi ledwie 2.

Do czego więc zmierzam (ktoś zapyta) no cóż nie ma co się oszukiwać jedynymi osobami które mogą zmienić aktualny zły stan jesteśmy tylko i wyłącznie my sami ...

 

Stąd mój apel – poniżej zebrałem wszystkie problemy z tego oraz różnych forów z którymi można coś moim zdaniem zrobić (ewidentne przypadki naruszania prawa) i dodałem parę swoich, wszystko to odniosłem do konkretnych ustaw i rozporządzeń które ARiMR ewidentnie narusza – przedmiotowe problemy przekażę bezpośrednio do OIP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jednocześnie namawiam innych aby zrobili to samo – proszę o wydrukowanie / przekopiowanie poniższej informacji (jeśli się z nimi zgadzacie) / petycji i przesłanie na (po dodaniu swoich spostrzeżeń) adresy:

 

- Inspektora Pracy (kancelaria@warszawa.oip.pl) 00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16

tel./fax (022) 621 92 72, 621 82 09

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kancelaria@minrol.gov.pl) ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

(opcjonalnie – choć sam nie wiem czy to dobry pomysł)

 

- Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

- Klub Parlamentarny PSL (biuronkw@psl.org.pl) ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

można też powiadomić partie

- Platforma obywatelska (http://www.platforma.org/kontakt/ - formularz na stronie)

- Sojusz Lewicy Demokratycznej (redakcja@sld.org.pl) ul. Rozbrat 44 A

00-419 Warszawa

- Prawo i Sprawiedliwość (biuro.organizacyjne@pis.org.pl) ul. Nowogrodzka 84/86

02-018 Warszawa

 

Dodatkowo proszę o interwencję w biurach poselskich / senatorskich

\\ jeśli ktoś ma możliwość wpłynięcia na posła aby złożył interpelację poselską byłoby super\\

Poniżej przedstawiam spis biur:

http://katalog.pf.pl/Poselskie-senators ... A-m12.html

 

– liczy się tutaj efekt masy w końcu nec Hercules contra plures a w ilości tkwi nasza siłą, prawda

 

Jeśli ktoś nie chce się podpisywać się nazwiskiem tudzież boi się przecieków i ewentualnych reperkusji ze strony pracodawcy – proszę o wysłanie anonimu (OIP-y mają obowiązek je również rozpatrywać) – jeśli ktoś nie chce wysyłać oficjalnego pisma proszę o wysłanie mail’a ... w końcu to nic nie kosztuje – a zyskać możemy wszyscy ...

 

\\ jeśli ktoś wyśle informację proszę o powiadomienie mnie o tym bezimienny2002@windowslive.com poniżej przesyłam wzór pisma które wysłałem do OIP \\

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Lindleya 16

00-973 Warszawa

 

Uprzejmie informuję o drastycznym i notorycznym łamaniu prawa przez Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (Al. Jana Pawła II 70

00-175 Warszawa)

Łamane są następujące przepisy prawa:

 

1. Kodeksu Pracy (Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm), art. 11 punkt 2,3

 

- Zgodnie z załącznikami 2, 3, 5, 6 zarządzenia nr 7/2004 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz rozporządzeniem je zmieniającym (Nr 63/2008 z dnia 22 września 2008) występuje rażąca dyskryminacja w kwocie zasadniczego wynagrodzenia na tych samych stanowiskach w Biurach Powiatowych, Oddziałach Regionalnych oraz Centrali (osobne tabele płac), rażącą dyskryminacją jest również wypłacanie dodatku funkcyjnego dla głównego specjalisty tylko w przypadku gdy jest on pracownikiem Centrali – główni specjaliści pracujący w Biurach Powiatowych oraz Oddziałów Regionalnych nie otrzymują dodatków funkcyjnych (osobne tabele).

 

2. - USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2005

- USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2006

- USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2007

- USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008

 

- Waloryzacja indywidualnych płac pracowników ARiMR nastąpiła dopiero zmianą zarządzenia 63/2008 z dnia 22 września 2008 – ARiMR do tej pory nie wypłacił waloryzacji płac za lata 2005, 2006, 2007 a wypłata waloryzacji w 2008 roku nastąpiła dopiero w czerwcu bez wypłaty ustawowych odsetek.

 

3. USTAWA O SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 24 czerwca 1983 r. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) z późniejszymi zmianami - Inspektorzy społeczni zostali powołani z naruszeniem Art 6 punkty 1, 3, 4, 5, 6 tj:

 

- Pracownicy Biur Powiatowych oraz Oddziałów Regionalnych nie uczestniczyli w wyborach inspektorów, nie zostali też w żaden sposób powiadomieniu o fakcie przeprowadzenia takich wyborów przez organizacje związkowe, nikt Biur Powiatowych czy Oddziału Regionalnego nie został powiadomiony o możliwości wyboru Inspektorów społecznych .- jeśli istnieją protokoły z przeprowadzonych wyborów to muszą być one sfałszowane przez Organizacje Związkowe (i/lub) Pracodawca – proszę o ich sprawdzenie jeśli zajdzie taka potrzeba przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

Dodatkowo proszę sprawdzić w tym punkcie czy związki zawodowe nie naruszyły prawa fałszujący wyniki wyborów inspektorów społecznych oraz przeprowadzając je niezgodnie z prawem

 

4. Kodeksu Pracy (Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Art. 10. § 1

 

- Zgodnie z zarządzeniem 56/2006 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14 grudnia 2006r. (w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) § 6 wymaga aby pracownik (również szeregowy urzędnik) informował pracodawcę o chęci podjęcia działalności zarobkowej, wymagane jest też aby pracodawca wyrażał zgodę na jakiekolwiek dodatkowe zatrudnienie nawet jeśli prowadzona działalność nie będzie naruszać umowy o zakazie konkurencji, mimo iż kodeks pracy mówi jedynie o możliwości zawarcia z pracodawcą tzw. umowy o zakazie konkurencji – jest to jedyny przypadek mówiący o możliwości ingerencji pracodawcy w sferę podejmowania pracy przez pracownika. Kodeks mówi też, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy i nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie (zakaz konkurencji) nie można zabronić wykonywania zawodu. Stąd zawarty w rozporządzeniu 56/2006 obowiązek informowania pracodawcy oraz konieczności wyrażania zgody na podjęcie innej pracy jest niezgodny z prawem, ponieważ znacznie ograniczający prawa pracownicze.

 

W związku z powyższym wnioskuję o:

- zaprzestania dyskryminacji pracowników Biur Powiatowych i Oddziałów regionalnych oraz wypłacenia wyrównania za okres w którym do przedmiotowych praktyk dochodziło.

- wypłaty wszystkim pracownikom zaległej waloryzacji w latach 2004, 2005, 2006, 2007 wraz z odsetek ustawowych za rok 2008

- zobowiązanie Prezesa ARiMR do zmiany zarządzenia 56/2006 oraz wykreślenia z niego obowiązku powiadamiania pracodawcy o podjęciu innej działalności zarobkowej

- sprawdzenie czy wybór inspektorów społecznych nastąpił zgodnie z literą prawa (proszę o przesłuchanie kilku pracowników Biur Powiatowych czy byli powiadomienia o wyborach)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

wątpie czy pomoże Pan bezimienny - natomiast jeśli ktoś ma jakiś problem odnośnie łamania prawa przez ARiMR (opieszałość organu, wadliwie przeprowadzone kontrole, bezpodstawne decyzje odmowne) lub po prostu spóźnienia w płatności postaram się pomóc w miarę moich możliwości w sporządzeniu pisma tudzież napisaniu skargi lub interwencji ... rzecz jasna pomoc całkowicie free a moją zapłatą będzie pogonienie do pracy agencyjnych nierobów ... w razie czego proszę o PM-a

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Lepiej składać skargę do protokołu Jak urzędnik sam na siebie pisze skargę że jest niedouczony, nieuprzejmy i nie zna przepisów to go trafia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No nie wiem - wpis do protokołu ma to do siebie że urzędnik wpisze w niego tylko to co mu podyktujesz ... jeśli nie podasz konkretnego przepisu do urzędnik go nie dopisze bo nie musi ... w efekcie skarga która idzie do organu wyższej instancji idzie wraz ze stanowiskiem biura a tam urzędnik napiszę że to wcale nie prawda (a trzech urzędników którzy byli w pokoju potwierdzą to na piśmie ...) a ponieważ z głowy nie podasz konkretnego artykułu skarga przeważnie nie przyniesie efektu chyba że naruszenie prawa jest naprawdę rażące i jasne - a tak bywa rzadko ...

 

Dlatego ja zawsze przygotowuje skargę w domu powołując się na konkretne przepisy i artykuły których naruszenia jestem pewien (podobnie jak to zrobił poniżej bezimienny urządzając sobie z forum kanał whistleblowingu ... kolejnym wnioskiem jest chyba stwierdzenie że my rolnicy musimy chyba zrobić tak samo w sprawie np niewypłacania odsetek ustawowych jeśli chodzi o np spóźnienia z wypłatą rent strukturalnych czy rat Niskotowarowych / Rolnośrodowiskowych ... bo na działanie naszych związków zawodowych liczyć raczej nie można ... co robią Izby Rolnicze, kółka rolnicze ... NIC ... czy naprawdę pozostaje nam tylko walka w stylu szaleństwa bezimiennego o nasze prawa

|PS jak będę miał chwilę przygotuje taki Rolniczy List / Petycje dotyczący naruszania prawa Rolników ... puki co dostosuję się do prośby bezimiennego gdyż mam nadzieję że tak samo on poprze nasze postulaty ... ostatecznie to w ludzi trzeba wierzyć na łamanie prawa zawsze zasługuje na napiętnowanie zwłaszcza ze strony prezesa ARiMR |

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Szopen kolego nie wdawaj się w dyskusje bo prawdopodobnie mamy tutaj klasyczny przykład rozdwojenia jaźni. A jeśli to nie to to niech tax i/lub bezimienny wytłumaczą dlaczego piszą z jednego IP.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak kolega czuje się w dziedzinie zagadnień sieciowych ... w skrócie powiem tak ...

 

- rzadko która telewizja kablowa daje standartowo 'zewnętrzne IP' ... w gry sieciowe się nie bawię, filmów nie ściągam więc nie jest mi one potrzebne ... umowę podpisywałem ładny kawał czasu temu - nie widzę potrzeby aby to zmieniać ...

- dostawca który dostarcza mi net'a jest dość duży w rejonie ... obejmuje 1 duże miasto i kilka mniejszy ma ponad 50% rynku lokalnego ... potencjalnie jakby kolega poszukał winien znaleźć więcej wpisów z tego samego IP ... jeśli nie na tym to na pewno na innych forach ...

- forum służy raczej do wymiany uwag i spostrzeżeń ... jeśli kolega zamiast konstruktywnej dyskusji skupia się na metadanych wpisów i szuka spisków ... brak mi komentarza ...

- są programy typu www.no-ip.pl jeśli już miałbym się bawić w rozdwojenie jaźni użyłbym jednego z tych programów ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Posłuchaj sam nie wiem jak się czuję w zagadnieniach sieciowych ale pisze to co widzę. Jest IP i pisze mi przy nim że 2 osoby piszą z niego posty na forum. Co do tego IP to piszesz już od jakiegoś czasu z nowego stałego numeru więc nic nie kręć w stylu swoich mądrości. A co do dostawcy neta to akurat tak się złożyło że ktoś na tym samym IP pisze mądrości w twoim stylu a ty się wypierasz. Mógłbym się zgodzić jakby to był ktoś z innej części kraju - no chyba że masz brata bliźniaka jednojajowego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No wiec kolego:

 

Po pierwsze jakbym chciał zrobić 2 wpisy z różnych logniów to:

- użyłbym serwera proxy

- użyłbym programów maskujących IP

- użyłbym bramki IP

sposobów maskowania IP jest naprawdę dużo – dlatego jeśli miałbym już się w to bawić to bym wykorzystał jeden z przedmiotowych sposobów ...

 

Po drugie dobrze by było abyś zanim rzucasz oskarżenia rozeznał się trochę w sprawach związanych z protokołem IPv4 – bezgraniczne wierzenie temu co pisze automat bez minimalnej znajomości zagadnień sieciowych jest co najmniej ... hmmm ... mało odpowiedzialne

 

Po trzecie nie wiem jaką konfigurację ma mój dostawca internetu i nie obchodzi mnie, czy w pana mniemaniu ma stare czy nowe IP, oraz to czy ustawili nowy serwer proxy, z kim dziele IP zewnętrzne, czy też czy zmieniali coś w ustawieniach serwerów ... nie wiem i nie interesuje mnie to (jak chyba każdego normalnego człowieka)

 

Po wtóre nie przyznam się do czegoś czego nie zrobiłem tylko dlatego że jakiś dyletant nie zna podstaw protokołu IP i nomenklatury sieci LAN ... zresztą niech ktoś kto się zna na zagadnieniach sieciowych potwierdzi to co piszę bo naprawdę nie mam siły Panu wszystko tłumaczyć od początku ...

 

Dlatego zrobimy tak

Do czasu aż Pan nie znajdzie odpowiedzi na pytania

 

- czy dwa komputery wysyłające dane z sieci wewnętrznej przez ten sam serwer będą miły te same IP

- czy możliwe jest znalezienie komputera z sieci wewnętrznej w sieci wewnętrznej bez przeglądu logów serwera pośredniego

 

będę Pana ignorował ... (no chyba że napiszesz jakąś bzdurę wołającą o pomstę do nieba napiszesz)

 

Panie moderatorze jeśli Pan może oświecić mojego oponenta byłoby super ...

zdaje się że Pan dracula był biegły w sprawach informatycznych może on potwierdzi to co piszę ...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
a moją zapłatą będzie pogonienie do pracy agencyjnych nierobów ... w razie czego proszę o PM-a

straszne rzeczy a Koziołek tylko beczy.

miałeś jakies terminy przekroczone albo co ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A możesz mnie ignorować wisi mi to i powiewa. Ja tam swoje wiem i ani ty mnie nie przekonasz do swoich racji ani ja ciebie do swoich. Niech każdy oceni według własnego rozumu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na samym pocztku bym wymienił 80% kad!!!r sa poza ARiMR zdolni i kompetetni ludzie którzy jezeli do nich mówie o koniach to nie trzymaja ich za rogi(studiowałem zootechnike i studentka przy mnie na egzaminie z anatomi ,koleżanka z w-wy trzymajac za rogi czaszke bydleca twierdzi ze jest to czaszka konia tego nie zapomne do smierci )80 % pracowników ARiMr jest tam z przypadku i tam nie powinna byc .mecza sie oni i nas rolników mecza. W agencji pracuje tez mój kolega który jak zobaczył obredlone ziemniaki to sie dziwił czemu takie płytkie i geste rowy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

i jeszcze dodam ze 2 dni temu wygrałem z ARiMR spór czy mieszanka traw z motylkowatymi to uprawa traw czy nie. chodzi o rok referencyjny 2006 i jezeli trawy z motylkowatymi to uprawa traw to rolnik po spełnieniu jeszxcze innych warunków moze ubiegac sie o pz.

ja te wszystkie inne warunki( do znalezienia na forum) spełniłem a nie miałem dopłat Pz tylko jpo bo agencja twierdziła ze to nie jest uprawa traw ale dwa dni temu sad agencji przytarł nosa a ja po uprawomocnieniu wyraku zetrze go na kwasne jabłko tak jestem ciety na ARiMR i MIN ROL ale jak w rozmowie telefonicznej z kierowniczka departamentu ministerstwa rolnictwa kobieta sie dziwi ze kon to zwierze roslinozerne to mnie szlak krew sie buzy!!!

a co moze kon to drapieznik, siedzi na drzewie i poluje na owce!!!ja juz nie mam sil

pozdrawaim rolników.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

W dniu 24.10.2008 otrzymałem wniosek do uzupełnienia błędów, wniosek dotyczy przyznania pomocy na modernizację gospodarstwa. Wniosek ten uzupełniłem, oraz wysłałem 13.11.2008 r. Do dnia dzisiejszego tzn 23.03.2009 nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Pomimo to że wydzwaniam prawie co tydzień. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem? Nie wiem ile jeszcze mam czekać na sfinalizowanie tej mojej inwestycji.

Dzięki za odpowiedzi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gdy tylko zachodzę do ARiMR i chcę się czegoś dowiedzieć o dopłatach czy innych funduszach unijnych to urzędnicy zachowują się tak jakby wszystkie pieniądze o które się ubiegam musieli wyłożyć z własnych kieszeni - a potem słyszymy w telewizji , że nie potrafimy wykorzystać unijnych pieniędzy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie - nie uciekają ( aż tak źle nie jest ) tylko są bardzo aroganccy - jakby robili łaskę , że w ogóle siedzą w pracy .

A mój sołtys wydeptał sobie pieniążki na nowe maszyny , budowę domu dla agroturystów i pomieszczeń gospodarczych - a potem zrezygnował z bycia sołtysem i przepisał gospodarkę na syna który również dostał kasę za to , że jest " młodym rolnikiem " ( a wszystko dlatego , że w ARiMR siedzi kilku jego znajomych )

Dlaczego jest tak , że w ARiMR najpierw załatwiają sprawy znajomym i kolegom a dopiero potem zwykłym petentom

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

przepraszam za ten mały żarcik, ale chciałem troszeczkę rozluźnić atmosferę,

 

co do pracowników ARiMR to bez względu na zajmowane stanowisko czy też placówkę (centrala, OR czy BP) zgodnie z KPA mają święty obowiązek realizować zadania przypisane danemu stanowisku, w kwestii załatwiania to ma ono miejsce tylko i wyłącznie na wysokim szczeblu, natomiast sołtysowanie nie jest raczej dopustem Bożym, chociaż może zdobywa się trochę ogłady albo raczej pazura tudzież wideł, jak w każdym urzędzie pracownik jest zawsze do ugadania wystarczy przestrzegać podstawowe zasady uprzejmości a można dowiedzieć się wszystkiego, jeśli jest inaczej to zawsze można udać się do przełożonego albo przełożonego przełożonego i nie należy zapominać o swoich prawach pamiętając równocześnie o savoir-vivre,

 

jeszcze są ODR i prywatni doradcy (jedni bardziej niekompetentni od drugich), którzy pomocy z pewnością nie odmówią;D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ARiMR - nie wiem jak ich nazwac - moze gburowaci idioci, zeby czegos sie dowiedziec trzeba dzwonic do kilku oddzialow, albo do warszawy, zawsze kazdy mowi cos innego. albo, cytuje agencja poznan: "nie doczytalam przepisow" to juz przestaje byc smieszne. a co kogo obchodzi czy to doczytal czy nie jest po prostu nieodpowiedzialny, to ja odpowiem za bledy a nie urzednik. wiekszosc z nich nie ma zielonego pojecia na temat tego co robi. wstyd mi ze w tym naszym kraju jest pod tym wzgledem tak zle. wszedzie dookola o kazdy stan rzeczy posadzaja obecny kryzys, ale czy to usprawiedliwia niewiedze urzednika. powiedzcie mi jak ma byc dobrze w tym kraju skoro mamy tylu (słowo zostało usunięte)ow na stolkach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zgadzam się z gabryszakm w stu procentach - po prostu chamstwo w państwie , dno i wodorosty

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Zgadzam się z gabryszakm w stu procentach - po prostu chamstwo w państwie , dno i wodorosty

ale w czym problem aby napisac skargę na jednego drugiego jeśli są opryskliwi lub niedouczeni.

Każdy pracownik powinien nosić inentyfikator z imieneim i nazwiskiem a jesli jest rozmowa telefoniczna mozna poprosić przedstawienie się pracownika... i ludzie piszcie skargi a na konkretne osoby a nie ogólniajcie na forum.

Skargę można napisać do dyrektora oodziało za pośrednictwem kierownika BP.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O tak , skargą można napisać - tylko czy po takiej skardze ktokolwiek w urzędzie będzie chciał z nami rozmawiać ?

Natomiast jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne to czasem poproszenie o przedstawienie się naszego rozmówcy potrafi zdziałać cuda i w jednej chwili znikają wszystkie problemy

 

Jako przykład podam pewną sytuację nie związaną z ARiMR :

 

Przez kilka tygodni we wsi nie świeciły się latarnie , zgłaszaliśmy awarie ze 3 razy i nic ... przyjmujący zgłoszenie zawsze miał jakąś wymówkę ( wszystkie ekipy w terenie lub brak odpowiedniego sprzętu ) tak było do czasu kolejnego zgłoszenia w którym zapytałem tego pana o nazwisko - w słuchawce padła bardzo cicha odpowiedz i jednocześnie pytanie " Po co panu moje nazwisko ? " Odpowiedziałem grzecznie , że to moja sprawa i odłożyłem słuchawkę . Jeszcze tego samego dnia po wsi śmigały dwa zespoły elektryków a całą usterkę usunięto w pół godziny .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

niestety stołki dostaje sie za znajomosci a nie za kompetencje a jak juz sie ma znajomosci to takich cieżko ruszyc i takowi urzedasy nie musza podnosic swoich kwalifikacji bo po co im jest dobrze tak jak jest.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×
×
  • Dodaj nową pozycję...