Skocz do zawartości
ITP2016

Doradca ds. ochrony środowiska - studia podyplomowe

Rekomendowane odpowiedzi

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. w Warszawie zapraszają na studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska”, które przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska.

 

Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Osoby, które ukończą nasze studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.

Efekty kształcenia

 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę ogólną z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla przyrody oraz środowiska a także procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Nasi studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochronie środowiska oraz organizacją ochrony przyrody w Polsce. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

 

Kto może być uczestnikiem studiów?

Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.

 

Program studiów

Studia podyplomowe „Doradca ds. ochrony środowiska” trwają dwa semestry. Ich program obejmuje łącznie 176 godzin zajęć w ramach których omawiane są następujące bloki tematyczne:

- PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA

- POLITYKA EKOLOGICZNA

- GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

- GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

- GOSPODARKA ODPADAMI

- GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

- OCHRONA POWIETRZA

- OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

- ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

- OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO

- PRZYKŁADY DORADZTWA

 

Co zyskasz dzięki udziałowi w studiach?

Absolwenci studiów podyplomowych Doradca ds. Ochrony Środowiska zdobędą umiejętności oraz wiedzę w zakresie:

- Najważniejszych regulacji prawa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.

- Identyfikacji zagrożeń ekologicznych, kompleksowej oceny ich oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania.

- Organizacji systemów zbiórki odpadów, składowania odpadów a także unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów przemysłowych, odpadów zawierających azbest, metale ciężkie, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przeterminowanych środków ochrony roślin).

- Nowoczesnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.

- Monitorowania czystości powietrza, identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczenia a także metod jego oczyszczania.

- Zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zasad przeprowadzania audytu oraz narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem.

- Optymalizacji przedsięwzięć EKO poprzez wyznaczanie ścieżki krytycznej, znajdowanie wąskich gardeł oraz ocenę czasu realizacji poszczególnych zadań.

- Identyfikacji form degradacji terenu, skażenia gleb oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych i górniczych.

- Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w tym energii słońca, wiatru, geotermalnej, wód itd.

 

Cena, termin rozpoczęcia oraz organizacja zajęć

- Całkowity koszt studiów wynosi 2950 zł/brutto za cały rok (w tym 100 zł wpisowe, płatne przy zapisie)

- Termin rozpoczęcia zajęć – 17 wrzesień 2016.

- Zajęcia stacjonarne w ramach studiów odbywają się średnio raz w miesiącu, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, w godzinach od 9:00 do 17:00, w siedzibie Korporacji SEDPOL przy ul. Czapelskiej 38 w Warszawie.

- Ponadto, dla wygody osób spoza Warszawy, część zajęć realizowana jest w formie e-learningu, do którego głównych zalet zaliczamy:

 

Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów

W trakcie studiów Słuchacze mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:

- Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami (100 zł)

- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015 (50 zł)

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 331 76 33 lub www.sedpol.com.pl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. w Warszawie zapraszają na studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska”, które przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska.

 

Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Osoby, które ukończą nasze studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.

Efekty kształcenia

 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę ogólną z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla przyrody oraz środowiska a także procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Nasi studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochronie środowiska oraz organizacją ochrony przyrody w Polsce. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

 

Program studiów

Studia podyplomowe „Doradca ds. ochrony środowiska” trwają dwa semestry. Ich program obejmuje łącznie 176 godzin zajęć w ramach których omawiane są następujące bloki tematyczne:

- PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA

- POLITYKA EKOLOGICZNA

- GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

- GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

- GOSPODARKA ODPADAMI

- GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

- OCHRONA POWIETRZA

- OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

- ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

- OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO

- PRZYKŁADY DORADZTWA

 

Co zyskasz dzięki udziałowi w studiach?

Absolwenci studiów podyplomowych Doradca ds. Ochrony Środowiska zdobędą umiejętności oraz wiedzę w zakresie:

- Najważniejszych regulacji prawa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.

- Identyfikacji zagrożeń ekologicznych, kompleksowej oceny ich oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania.

- Organizacji systemów zbiórki odpadów, składowania odpadów a także unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów przemysłowych, odpadów zawierających azbest, metale ciężkie, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przeterminowanych środków ochrony roślin).

- Nowoczesnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.

- Monitorowania czystości powietrza, identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczenia a także metod jego oczyszczania.

- Zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zasad przeprowadzania audytu oraz narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem.

- Optymalizacji przedsięwzięć EKO poprzez wyznaczanie ścieżki krytycznej, znajdowanie wąskich gardeł oraz ocenę czasu realizacji poszczególnych zadań.

- Identyfikacji form degradacji terenu, skażenia gleb oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych i górniczych.

- Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w tym energii słońca, wiatru, geotermalnej, wód itd.

 

Cena, termin rozpoczęcia oraz organizacja zajęć

- Całkowity koszt studiów wynosi 2950 zł/brutto za cały rok (w tym 100 zł wpisowe, płatne przy zapisie)

- Termin rozpoczęcia zajęć – 17 wrzesień 2016.

- Zajęcia stacjonarne w ramach studiów odbywają się średnio raz w miesiącu, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, w godzinach od 9:00 do 17:00, w siedzibie Korporacji SEDPOL przy ul. Czapelskiej 38 w Warszawie.

- Ponadto, dla wygody osób spoza Warszawy, część zajęć realizowana jest w formie e-learningu, do którego głównych zalet zaliczamy:

 

Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów

W trakcie studiów Słuchacze mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:

- Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami (100 zł)

- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015 (50 zł)

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 331 76 33 lub www.sedpol.com.pl

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli wśród forumowiczów jest ktoś zainteresowany studiami Doradca ds. Ochrony Środowiska to informuję, iż niedługo startujemy. Rozpoczęcie zaplanowane zostało na 18 lutego 2017 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. 22 331 76 33

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiałam się nad różnymi opcjami jeśli chodzi o studia związane ze środowiskiem, bo od zawsze wiedziałam, że chcę się tym zajmować, Zdecydowałam się na zarządzanie środowiskiem na WSKZ. Studia miałam online, więc nie musiałam się przeprowadzać do większego miasta i mogłam nadal pracować. Sporo dzięki takiemu rozwiązniu oszczędziłam. Materiały były bardzo dobrze przygotowane i wszystko można było spokojnie realizować we własnym tempie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...