Skocz do zawartości

stantom

Members
 • Liczba zawartości

  9
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutral
 1. stantom

  dopłaty 2009

  kasa w kieszeni (wpływ bezpośrednich 01.02.2010), teraz już tylko czekam na rolnośrodowiskowe
 2. stantom

  dopłaty ONW

  sprawa się wyjaśniła miałem nastepujący problem: W roku 2004 złożyłem pierwszy wniosek o dopłaty bezpośrednie i dopłaty ONW za rok 2004 (był to wogóle pierwszy rok jak wprowadzono dopłaty). Aby spełnić warunki otrzymania płatności ONW należy prowadzić działalność rolniczą na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymano płatność w pierwszym roku z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przez okres 5 lat od dnia otrzymania tej płatności. Zgodnie więc z tym przepisem 5 lat biegnie od momentu wypłaty środków ONW. Agencja w decyzji o przyznaniu dopłaty ONW przyjęła taką datę i tą datą w moim przypadku jest 25.02.2005 roku. Ponieważ podjąłem się korzystać z dopłat ONW przez 5 lat, zobowiązanie skończy się 25.02.2010 roku. I do tej pory wszystko było jasne. W roku 2010 postanowiłem kontynuować działalność i także się starać o dopłaty ONW na kolejne 5 lat (a więc nie będzie przerwy). Do kiedy będę musiał prowadzić działalność rolniczą na terenach, które będą należeć do programu ONW? Poszedłem wczoraj do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Słupsku (woj. pomorskie) i tam mi powiedziano że odstąpiono od tej zasady i w przypadku kontynuowania programu ONW po zakończeniu 5 letniego zobowiązania (a te w moim przypadku skończy się 25.02.2010) mogę składać na kolejny rok wniosek o dopłaty ONW bez żadnych terminowych zobowiązań. A więc mogę złożyć wniosek o dopłaty ONW na kolejny rok a potem na kolejny, bo nie jest to traktowane jako nowe 5 letnie zobowiązanie. Równie dobrze mogę wycofać się z ONW za 2 lata jak i 3, ale pod warunkiem że nie będzie przerwy w staraniach o dopłaty ONW. Wynika to z interpretacji, że zobowiązanie w programie ONW podejmuje się co najmniej na 5 lat, a rolnik nie jest w stanie we wniosku o dopłaty ONW określić ile lat ponad okres 5-letni będzie prowadził działalność na zadeklarowanych do programu gruntach. A więc okres 5 letni liczy się od pierwszej decyzji (np.2004) w związku z czym kontynujący zobowiazania po okresie pięcioletnim mogą je przerwać po każdym roku bez konsekwencji. A to oznacza że nie muszę przedłużać umowy dzierżawy na przynajmniej 5 lat i w każdej chwili będę mógł ją rozwiązać.
 3. stantom

  dopłaty ONW

  i nie wiem czemu sie czepiliście tego przekazania działki dla kogoś innego, skoro mnie interesuje przedłużenie umowy agencji ze mną po co mam kupować, albo sprzedawać działkę albo komuś ją przekazywać skoro mogę kontynuować umowę dzierżawy i za groszowy czynsz korzystać z dopłat ONW
 4. stantom

  dopłaty ONW

  no tak ale to nie znaczy że ONW przysługuje tylko nowemu właścicielowi lub nowemu dzierżawcy ci którzy mają umowę dzierżawy z ARiMR to jak najbardziej mogą się starać o ONW w twoim przypadku nastąpiło tylko przeniesienie dopłat ONW na inną osobę w przypadku sprzedażu działki, w innym przypadku sprzedający jeżeli wcześniej korzystał z ONW nie mógł sprzedać działki Są tylko 2 sposoby na sprzedaż działki w przypadku ONW: -znalezienia kupca który będzie kontynuował działalność na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i korzystał z dopłaty ONW -sprzedaż działki osobie która nie będzie korzystać z ONW, ale w miejsce tej działki trzeba mieć działkę o nie mniejszym areale niż sprzedana działka na której sprzedający bedzie kontynuował działalność na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i korzystał z dopłaty ONW (najczęściej jest to sytuacja gdy do końca ONW brakuje 1 lub 2 lat i wtedy można wydzierżawić działkę np. od gminy bo na tak krótki okres nie jest wymagana procedura przetargowa)
 5. stantom

  dopłaty ONW

  a skąd wziąłeś taką informację? pierwszy takie coś słyszę Zgodnie z informacją na stronie ARIMR: Celem działania ONW jest zapobieganie wyludnianiu się obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru. Jest to pomoc finansowa udzielana gospodarstwom rolnym położonych na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Z tego tytułu gospodarstwom rolnym przyznawane są dopłaty wyrównawcze. Wyróżniono następujące rodzaje obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania: obszary górskie – to takie, gdzie produkcja rolna jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne i ukształtowanie terenu. Do obszarów górskich zalicza się gminy, w których ponad połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m.; obszary nizinne – tereny, gdzie występują ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą terenu, niskim wskaźnikiem zaludnienia i znacznym udziałem ludności związanej z rolnictwem; obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami - obejmują gminy i obręby geodezyjne rejonów podgórskich, gdzie co najmniej 50% całkowitej powierzchni znajduje się powyżej 350 m n.p.m. i które spełniają przynajmniej dwa z poniższych kryteriów: średnia wielkość gospodarstwa wynosi mniej niż 7,5 ha; występują gleby zagrożone erozją wodną; zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej w co najmniej 25 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych; udział trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych jest wyższy niż 40%. Warunki uzyskania wsparcia Wniosek o płatność z tytułu ONW składa się w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy w terminie od 15 marca do 15 maja każdego roku. Dodatkowo wnioski można składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych po upływie tego terminu. W takim przypadku, za każdy dzień roboczy spóźnienia potrąca się 1 % należnej płatności. Wsparcie może otrzymać producent rolny zarejestrowany w krajowym systemie ewidencji producentów i prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym w całości lub w części w granicach ONW. Płatność przyznaje się tylko do gruntów rolnych zlokalizowanych w granicach ONW i wtedy, gdy powierzchnia użytków rolnych należących do danego gospodarstwa położonych na ONW i wykorzystywanych do produkcji rolniczej wynosi co najmniej 1 ha, oraz wnioskodawca zobowiąże się: do przestrzegania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej w całym gospodarstwie; że przez pięć lat od daty otrzymania pierwszej płatności z tytułu ONW będzie prowadził działalność rolniczą na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymał pierwszą płatność; do przestrzegania zakazów odnośnie stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta – agonistycznym w żywieniu zwierząt. do udostępnienia osobom upoważnionym do wykonania czynności kontrolnych wstępu na teren swojego gospodarstwa. Pomoc finansowa ma formę corocznych, zryczałtowanych płatności do hektara użytków rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania i pozostających w użytkowaniu rolniczym. Jeśli chodzi o przekazywanie to jest jedynie informacja, że: Producent rolny, który przekaże część gospodarstwa wraz ze zobowiązaniami kontynuowania działalności rolniczej, nie będzie musiał zwracać płatności z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Zerwanie umowy dzierżawy nie z winy dzierżawcy będzie traktowane jako siła wyższa i nie będzie skutkowało koniecznością zwrotu takiej dopłaty. Producent rolny, który przekazał część gospodarstwa wraz ze zobowiązaniami kontynuowania działalności rolniczej przed wejściem w życie nowelizacji, nie będzie musiał zwracać płatności z tytułu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), jeżeli w ciągu 60 dni złoży stosowne oświadczenie przejmującego działki rolne (na druku udostępnionym przez ARiMR). Producentów rolnych, którzy przekazali lub przekażą część gospodarstwa po wejściu w życie rozporządzenia (a więc od 4 maja 2006 r.) obowiązuje termin 14-dniowy.
 6. stantom

  dopłaty ONW

  najpierw to trzeba mieć tą osobę żeby móc na kogoś przepisać, ten ktoś musi być rolnikiem i więcej z tym zachodu niż to warte, zwłaszcza że ten ktoś może się poźniej nie zgodzić na to żebym później za to brał kasę w grę wchodzi tylko opcja mojej umowy dzierżawy z agencją, o wykupie działki też nie ma mowy
 7. Czy ktoś pamięta który rok był pierwszym w staraniach o dopłaty ONW? Mnie wydaje się że 2004, jest to na tyle ważne że aby spełnić warunki otrzymania ww. płatności należy prowadzić działalność rolniczą na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymałem płatność w pierwszym roku z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, przez okres 5 lat od dnia otrzymania tej płatności. I teraz zaczynają się schody, bo jeśli pierwszy raz płatności były płacone w 2004 roku to okres tych 5 lat kończy się w 2008 czy w 2009 roku? O płatności ONW starałem się zaraz jak zostały wprowadzone płatności bezpośrednie, więc który rok powinien być ostatni jeśli chodzi o staranie się o płatności ONW? I kolejne pytanie czy jeśli w 2010 dalej będę się starał o płatności ONW, to który rok będzie ostatnim w staraniach się o ww. płatności? Rok 2014 czy 2015? Podkreślam że do tej pory każdego roku starałem się o ONW, więc myślę że rok 2010 powinien być brany pod uwagę i ostatnim rokiem starania się o ONW powinien być 2014. Pytam się bo nie wiem do którego roku przedłużyć dzierżawę.
 8. stantom

  dopłaty 2009

  spoko już dostałem decyzję-14.12.2009 (4 tysiaki więcej niż w zeszłym roku), i teraz będę tylko czekać na kasę agencja w tym roku sie sprężyła
 9. w październiku dostałem decyzję ONW i kasę też, ale jeszcze nie dostałem decyzji o płatnościach bezpośrednich; w tym roku złożyłem też pierwszy raz wniosek w programie rolnośrodowiskowym - pakiet "Ekstensywne trwałe użytki zielone" czy ktoś dostał już decyzję odnośnie zwykłych płatności bezpośrednich? bo w zeszłych latach kiedy starałem się o płatności bezpośrednie i ONW to już w listopadzie miałem wszystko na tacy? czy jest jakiś przepis w którym jest mowa do kiedy musi być podjęta taka decyzja?
×
×
 • Dodaj nową pozycję...