Skocz do zawartości

ITP2016

Members
  • Liczba zawartości

    5
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutral
  1. Jeżeli wśród forumowiczów jest ktoś zainteresowany studiami Doradca ds. Ochrony Środowiska to informuję, iż niedługo startujemy. Rozpoczęcie zaplanowane zostało na 18 lutego 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. 22 331 76 33
  2. Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi z rolnictwa i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych niezbędnych m.in. przy aplikowaniu o pomoc finansową z UE oraz przy zakupie ziemi rolnej zapraszamy na nową edycję studiów, która rozpocznie się już 18 lutego 2017 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje i zapisy dostępne pod numerem telefonu 22 331 76 33 oraz na stronie www.sedpol.com.pl/index.php/rolnictwo lub http://www.itep.edu.pl/
  3. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. w Warszawie zapraszają na studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska”, które przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Osoby, które ukończą nasze studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy. Efekty kształcenia Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę ogólną z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla przyrody oraz środowiska a także procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Nasi studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochronie środowiska oraz organizacją ochrony przyrody w Polsce. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Kto może być uczestnikiem studiów? Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów Studia podyplomowe „Doradca ds. ochrony środowiska” trwają dwa semestry. Ich program obejmuje łącznie 176 godzin zajęć w ramach których omawiane są następujące bloki tematyczne: - PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA - POLITYKA EKOLOGICZNA - GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - GOSPODARKA ODPADAMI - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - OCHRONA POWIETRZA - OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH - ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO - PRZYKŁADY DORADZTWA Co zyskasz dzięki udziałowi w studiach? Absolwenci studiów podyplomowych Doradca ds. Ochrony Środowiska zdobędą umiejętności oraz wiedzę w zakresie: - Najważniejszych regulacji prawa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska. - Identyfikacji zagrożeń ekologicznych, kompleksowej oceny ich oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania. - Organizacji systemów zbiórki odpadów, składowania odpadów a także unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów przemysłowych, odpadów zawierających azbest, metale ciężkie, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przeterminowanych środków ochrony roślin). - Nowoczesnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. - Monitorowania czystości powietrza, identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczenia a także metod jego oczyszczania. - Zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zasad przeprowadzania audytu oraz narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem. - Optymalizacji przedsięwzięć EKO poprzez wyznaczanie ścieżki krytycznej, znajdowanie wąskich gardeł oraz ocenę czasu realizacji poszczególnych zadań. - Identyfikacji form degradacji terenu, skażenia gleb oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych i górniczych. - Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w tym energii słońca, wiatru, geotermalnej, wód itd. Cena, termin rozpoczęcia oraz organizacja zajęć - Całkowity koszt studiów wynosi 2950 zł/brutto za cały rok (w tym 100 zł wpisowe, płatne przy zapisie) - Termin rozpoczęcia zajęć – 17 wrzesień 2016. - Zajęcia stacjonarne w ramach studiów odbywają się średnio raz w miesiącu, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, w godzinach od 9:00 do 17:00, w siedzibie Korporacji SEDPOL przy ul. Czapelskiej 38 w Warszawie. - Ponadto, dla wygody osób spoza Warszawy, część zajęć realizowana jest w formie e-learningu, do którego głównych zalet zaliczamy: Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów W trakcie studiów Słuchacze mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty: - Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami (100 zł) - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015 (50 zł) Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 331 76 33 lub www.sedpol.com.pl
  4. Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach wspólnie z Korporacją Sedpol serdecznie zapraszają na nową edycję studiów podyplomowych z Rolnictwa, przeznaczonych dla absolwentów kierunków nierolniczych. Świadectwo ukończenia studiów jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych m.in. przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej. Ponadto, nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zahamują obrót nieruchomościami gruntowymi i utrudnią ich nabywanie osobom nie posiadającym kwalifikacji rolniczych. Instytut Technologiczno Przyrodniczy utworzony został z dniem 1 stycznia 2010r. z połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (rok założenie 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (rok założenia 1953). Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Ponadto Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i kształtowanie środowiska. Studia podyplomowe organizowane wspólnie przez ITP oraz SEDPOL trwają dwa semestry i obejmują łącznie 174 godziny zajęć. Zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele raz w miesiącu. Reszta zajęć realizowana jest w formie e-learningu co ogranicza koszty związane z dojazdami i pozwala zaoszczędzić Państwa czas. Program studiów obejmuje m.in. nastepujące zagadnienia: - Technologie produkcji rolniczej, produkcja roślinna - Produkcja zwierzęca - Produkcja ogrodnicza i sadownicza - Rolnictwo ekologiczne - Technika rolnicza dla praktyków – maszyny, narzędzia rolnicze, prowadzenie prac polowych - Rachunkowość rolnicza - Agrometeorologia w praktyce rolniczej - Odnawialne źródła energii w budownictwie wiejskim - Gospodarka odpadami komunalnymi i rolniczymi - Podstawy prawne działalności rolniczej Rozpoczęcie najbliższej edycji studiów zaplanowano w dniu 21 maja 2016 roku. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zajęcia stacjonarne nie będą organizowane. Miejsce zajęć: Warszawa Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje dostępne pod numer 660-460-398
×
×
  • Dodaj nową pozycję...