Skocz do zawartości

ITP2016

Members
  • Liczba zawartości

    5
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutral

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

  1. Jeżeli wśród forumowiczów jest ktoś zainteresowany studiami Doradca ds. Ochrony Środowiska to informuję, iż niedługo startujemy. Rozpoczęcie zaplanowane zostało na 18 lutego 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt. 22 331 76 33
  2. Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi z rolnictwa i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych niezbędnych m.in. przy aplikowaniu o pomoc finansową z UE oraz przy zakupie ziemi rolnej zapraszamy na nową edycję studiów, która rozpocznie się już 18 lutego 2017 roku w Warszawie. Szczegółowe informacje i zapisy dostępne pod numerem telefonu 22 331 76 33 oraz na stronie www.sedpol.com.pl/index.php/rolnictwo lub http://www.itep.edu.pl/
  3. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. w Warszawie zapraszają na studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska”, które przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska. Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Osoby, które ukończą nasze studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy. Efekty kształcenia Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę ogólną z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla przyrody oraz środowiska a także procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Nasi studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochronie środowiska oraz organizacją ochrony przyrody w Polsce. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Kto może być uczestnikiem studiów? Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów Studia podyplomowe „Doradca ds. ochrony środowiska” trwają dwa semestry. Ich program obejmuje łącznie 176 godzin zajęć w ramach których omawiane są następujące bloki tematyczne: - PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA - POLITYKA EKOLOGICZNA - GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - GOSPODARKA ODPADAMI - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - OCHRONA POWIETRZA - OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH - ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO - PRZYKŁADY DORADZTWA Co zyskasz dzięki udziałowi w studiach? Absolwenci studiów podyplomowych Doradca ds. Ochrony Środowiska zdobędą umiejętności oraz wiedzę w zakresie: - Najważniejszych regulacji prawa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska. - Identyfikacji zagrożeń ekologicznych, kompleksowej oceny ich oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania. - Organizacji systemów zbiórki odpadów, składowania odpadów a także unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów przemysłowych, odpadów zawierających azbest, metale ciężkie, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przeterminowanych środków ochrony roślin). - Nowoczesnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. - Monitorowania czystości powietrza, identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczenia a także metod jego oczyszczania. - Zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zasad przeprowadzania audytu oraz narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem. - Optymalizacji przedsięwzięć EKO poprzez wyznaczanie ścieżki krytycznej, znajdowanie wąskich gardeł oraz ocenę czasu realizacji poszczególnych zadań. - Identyfikacji form degradacji terenu, skażenia gleb oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych i górniczych. - Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w tym energii słońca, wiatru, geotermalnej, wód itd. Cena, termin rozpoczęcia oraz organizacja zajęć - Całkowity koszt studiów wynosi 2950 zł/brutto za cały rok (w tym 100 zł wpisowe, płatne przy zapisie) - Termin rozpoczęcia zajęć – 17 wrzesień 2016. - Zajęcia stacjonarne w ramach studiów odbywają się średnio raz w miesiącu, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, w godzinach od 9:00 do 17:00, w siedzibie Korporacji SEDPOL przy ul. Czapelskiej 38 w Warszawie. - Ponadto, dla wygody osób spoza Warszawy, część zajęć realizowana jest w formie e-learningu, do którego głównych zalet zaliczamy: Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów W trakcie studiów Słuchacze mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty: - Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami (100 zł) - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015 (50 zł) Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 331 76 33 lub www.sedpol.com.pl
  4. Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach wspólnie z Korporacją Sedpol serdecznie zapraszają na nową edycję studiów podyplomowych z Rolnictwa, przeznaczonych dla absolwentów kierunków nierolniczych. Świadectwo ukończenia studiów jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych m.in. przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej. Ponadto, nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zahamują obrót nieruchomościami gruntowymi i utrudnią ich nabywanie osobom nie posiadającym kwalifikacji rolniczych. Instytut Technologiczno Przyrodniczy utworzony został z dniem 1 stycznia 2010r. z połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (rok założenie 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (rok założenia 1953). Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Ponadto Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza i kształtowanie środowiska. Studia podyplomowe organizowane wspólnie przez ITP oraz SEDPOL trwają dwa semestry i obejmują łącznie 174 godziny zajęć. Zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele raz w miesiącu. Reszta zajęć realizowana jest w formie e-learningu co ogranicza koszty związane z dojazdami i pozwala zaoszczędzić Państwa czas. Program studiów obejmuje m.in. nastepujące zagadnienia: - Technologie produkcji rolniczej, produkcja roślinna - Produkcja zwierzęca - Produkcja ogrodnicza i sadownicza - Rolnictwo ekologiczne - Technika rolnicza dla praktyków – maszyny, narzędzia rolnicze, prowadzenie prac polowych - Rachunkowość rolnicza - Agrometeorologia w praktyce rolniczej - Odnawialne źródła energii w budownictwie wiejskim - Gospodarka odpadami komunalnymi i rolniczymi - Podstawy prawne działalności rolniczej Rozpoczęcie najbliższej edycji studiów zaplanowano w dniu 21 maja 2016 roku. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zajęcia stacjonarne nie będą organizowane. Miejsce zajęć: Warszawa Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje dostępne pod numer 660-460-398
×
×
  • Dodaj nową pozycję...